Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Υποτροφία «Νίκου και Θεώνης Καραγεώργου» στο ΙΑΚΑ

Η υποτροφία «Νίκου και Θεώνης Καραγεώργου» προκηρύχθηκε για πρώτη φορά από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ στο ακαδ. έτος 2019-2020 μετά από δωρεά της κ. Μαρίνας Καραγεώργου στη μνήμη των γονέων της. Πρόκειται για ανταποδοτική υποτροφία για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης έως δύο (2) επιπλέον έτη (συνολική διάρκεια της υποτροφίας: τρία (3) έτη).

Απαιτούμενα προσόντα είναι ο υποψήφιος/ια: (1) να είναι πτυχιούχος του Τμήματος ΙΑΚΑ με βαθμό πτυχίου «άριστα» ή τουλάχιστον άνω του οκτώ (8), (2) να είναι εγγεγραμμένος υποψήφιος/α διδάκτορας στο Τμήμα ΙΑΚΑ στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Οι υποψήφιοι/ες επιπλέον δεν πρέπει: (3) να έχουν έμμισθη θέση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, (4) να λαμβάνουν άλλη πλήρη υποτροφία με την ιδιότητά τους ως μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων και (5) να έχουν διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την έγκριση εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Πρώτη υπότροφος της υποτροφίας «Νίκου και Θεώνης Καραγεώργου» είναι η κ. Ελένη Ευαγγέλου.

Η επόμενη προκήρυξη θα γίνει στην αρχή του ακαδ. έτους 2020-2021.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας