Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών-τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων-ρισσών  του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας εκπροσωπείται από πέντε εκλεγμένα μέλη με ετήσια θητεία. Σκοπός της σύστασης αυτού του συλλόγου είναι η επίλυση πιθανών προβλημάτων, η προάσπιση διάφορων αιτημάτων, καθώς και η δημιουργία ενός αλληλέγγυου και συλλογικού κλίματος.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Διονύσης Γκιάτας
Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνα Εφαπλωματά
Γραμματέας
Δημήτρης Σκαλτσής
Ταμίας
Αντώνης Πετράς
Μέλος
Νίκος Πασχούλης-Καλλιόλιας

Επικοινωνία

e-mail

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας