Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Ι. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διάρκεια Διδασκαλίας (δεκατέσσερις (14) εβδομάδες):
- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 26-09-2022
- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Πέμπτη 13-01-2023

Εξεταστική Περίοδος (τρεις (3) εβδομάδες):
Από Δευτέρα 23-01-2023 έως και Παρασκευή 10-02-2023

Ορκωμοσίες:
Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2022

Αργίες:
Παρασκευή 28-10-2022 (Εθνική Επέτειος)
Πέμπτη 17-11-2022 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
Παρασκευή 06-01-2023 (Εορτή των Θεοφανίων)
Δευτέρα 30-01-2023 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:
Από Παρασκευή 23-12-2022 έως και Παρασκευή 06-01-2023

ΙΙ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διάρκεια Διδασκαλίας (δεκατέσσερις (14) εβδομάδες):
- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 13-02-2023
- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 2-06-2023

Εξεταστική Περίοδος (τρεις (3) εβδομάδες):
Από Δευτέρα 12-06-2023 έως και Παρασκευή 30-06-2023

Ορκωμοσίες:
Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2023 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2023

Αργίες:
Δευτέρα 27-02-2023 (Καθαρά Δευτέρα)
Σάββατο 25-03-2023 (Εθνική Επέτειος)
Δευτέρα 01-05-2023 (Πρωτομαγιά)
Δευτέρα 05-06-2023 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)
Διακοπές Πάσχα:
Από Μ. Δευτέρα 10-04-2023 έως και Παρασκευή 21-04-2023

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΑΜΗΝΑ

Από Δευτέρα 4-09-2023 έως και Παρασκευή 22-09-2023 (Διάρκεια εξετάσεων τρεις
(3) εβδομάδες)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας