Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων
 • Έναρξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023: 25-09-2023
 • Λήξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2023: 12-10-2023
Χειμερινό εξάμηνο
 • Έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 17-10-2023
 • Λήξη χειμερινού εξαμήνου: 26-01-2024
 • Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου: 05-02-2024
 • Λήξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου: 23-02-2024
 • Ορκωμοσίες: Τελευταίο 10ήμερο Νοεμβρίου
 • Αργίες: Παρασκευή 17-11-23, Δευτέρα 25-12-23 – Παρασκευή 05-01-24, Τρίτη 30-01-24
Εαρινό εξάμηνο
 • Έναρξη εαρινού εξαμήνου: 26-02-2024
 • Λήξη εαρινού εξαμήνου: 07-06-2024
 • Έναρξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου: 17-06-2024
 • Λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου: 05-07-2024
 • Ορκωμοσίες: Τελευταίο 10ήμερο Μαρτίου και δεύτερο 15ήμερο Ιουλίου
 • Αργίες: Δευτέρα 18-03-24, Δευτέρα 25-03-24, Δευτέρα 29-04-24 – Παρασκευή 10-05-24, Δευτέρα 24-06-24
Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων
 • Έναρξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024: Δευτέρα 02-09-2024
 • Λήξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024: Παρασκευή 20-09-2024
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας