Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

2021-2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 4/10/2021
  • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 21/1/2022
  • Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου: 31/1/2022 - 18/2/2022
  • Ορκωμοσίες: Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2021

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 21/2/2022
  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 3/6/2022
  • Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου: 14/6/2022 - 1/7/2022
  • Ορκωμοσίες: Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2022 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2022

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΑΜΗΝΑ:

  • Περίοδος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020: 29/8/2022 - 16/9/2022
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας