Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εισαγωγή υποψηφίων 2022-23

Ο επικυρωμένος πίνακας επιτυχόντων στο ΠΜΣ "Σπουδές στην κινητικότητα" έχει ως εξής:

Α/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
 1	1227937215	   74
 2	0699025865	   74
 3	1207726659	   71
 4	3678403943	   64
 5	6883967122	   62
 6	9502084713	   62
 7	6009515635	   62
 8	8507668860	   61
 9	8853391303	   60
10	1125320503	   59
11	8933393810	   59
12	5247474773	   57
13	5342573206	   56
14	1224580403	   55
15	8317746581	   54
16	9553665817	   53
17	7864519929	   52

Διαδικασία εγγραφής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση g-ha@uth.gr, έως την Παρασκευή 17/02/2023.

 1. Αίτηση Εγγραφής. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρότυπο της αίτησης κάνοντας κλικ εδώ.
 2. Βεβαίωση ΑΦΜ/ΔΟΥ (απλή φωτοτυπία)
 3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (απλή φωτοτυπία)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας