Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εισαγωγή υποψηφίων 2022-23

Όσοι-ες ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο ΠΜΣ "Σπουδές στην κινητικότητα" μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας