Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατάταξη υποψηφίων 2021-22

Σειρά κατάταξης με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων στο ΠΜΣ «Σπουδές στην κινητικότητα».

Αριθμός πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής πλατφόρμαςΜόρια
Εισάγονται 21 αντί φοιτητές και φοιτήτριες αντί 20, λόγω ισοβαθμίας των δύο τελευταίων
1 61249e6053b6c1_58893812 89
2 611e2de330c542_51871263 88
3 612d4c7677ef14_79677108 87
4 612b771686a4e0_61958098 85
5 6123332f0ae5d0_00323426 78
6 612a6938bce284_60227078 75
7 6111410b9ffb65_68672958 72
8 610e4544eb1133_08600301 71
9 612d3079c56141_33959755 71
10 612cf1f38f2744_18922877 70
11 612d40ec304728_45878028 67
12 612ce8b25bca54_04660823 65
13 612ce9f50278f8_62476626 63
14 6127a7efd92c98_44504014 63
15 612e6b189e1c17_26181537 61
16 61277fe8dc90a4_71022033 61
17 61248812e90226_11933811 57
18 612debc04e12b7_83001441 57
19 612cb22cc9f8b4_26710018 57
20 612e878c3637e1_40158268 56
21 612e9270b949c4_03682555 56
Δεν εισάγονται
22 612cc86cbbb216_20980836 54
23 60ff00b52c2355_40039821 54
24 612d41719c7b17_33520103 53
25 60fed2fd01aa75_56942206 52
26 612e4bcd7d7af2_69378975 52
27 612e320e1fa234_37596527 51
28 611f463cd65351_17515444 49
29 612e5900132462_14853778 46
30 612bb525928f77_51682636 46
31 6127f650c85421_49043333 45
32 612dff16ada656_35808625 41
33 610aa648c05820_80986235 38
34 60f144f8ecc7f2_14289476 38
35 612e79044ab742_07862539 38
36 611fa3468e6826_35333418 32
Δεν προσήλθαν στη συνέντευξη
37 612ac38db90968_42117119
38 612e50cc81c950_20018990
39 611fdbcaba7be0_59555197
40 6124de7f7cb583_79133943
Δεν προσκλήθηκαν σε συνέντευξη διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις
41 612611c25d0d66_49233943
42 60ed450f683eb4_23440752
43 60fd9fe19ea482_43450435
44 60e584408dee65_60357445
45 612cf5a64272f8_64226678
46 6127d66d679eb2_22569030
47 60dc5e8b117d62_45972444

Εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης των Υποψηφιοτήτων και της Συντονιστικής Επιτροπής.

Πολυμέρης Βόγλης
Διευθυντής του ΠΜΣ

 

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας