Εκδηλώσεις

• 31/05/2023 19:00, διαδίκτυο (MS-teams)

Διάλεξη του Ιωάννη Καραχρήστου και του Παρασκευά Ποτηρόπουλου με τίτλο "Λαϊκές παραδόσεις, πολιτικές μνήμης και τοπικές ταυτότητες: Αναγνώσεις του 1821 στο αρχείο του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών"

• 28/06/2023 – 08/07/2023

5o Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities

• 30/06/2023 – 02/07/2023

Συμπόσιο "Παράξενος Καιρός: Οικολογίες της Αντίστασης και Επανόρθωσης"


Υποστηρίξεις

• 12/06/2023 11:00, αιθ. Τηλεδιασκέψεων Σχολής

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου: Στα δίκτυα του πρότζεκτ: Πολιτικές της γνώσης, τεχνο-λογικές της συνεργασίας και η εθνογραφία της ειδημοσύνης


Ανακοινώσεις

• 13/05/2023

Συγγράμματα (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας