Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Μαρία Βασιλάκη

 • Βαθμίδα: Ομότιμος Καθηγήτρια
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης
 • Γραφείο: 6 10
 • e-mail:

Βιογραφικό

Έκανε τις βασικές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη διδακτορική της διατριβή στο Courtauld Institute of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Υπήρξε fellow στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Dumbarton Oaks στην Ουάσιγκτων και στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον.

Έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες για τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Τέχνη. Τα πιο πρόσφατα βιβλία της είναι: The Painter Angelos and Icon-painting in Venetian Crete, Ashgate/Variorum 2009 και Οι εικόνες του αρχοντικού Τοσίτσα. Η συλλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ Αθήνα 2012. Έχει επιμεληθεί τους τόμους: Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 1997 & 2000, Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα 2000, .Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική, τεχνολογία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2002, Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Ashgate 2005, Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Αθήνα 2010 και Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από τον Χάνδακα στο Τολέδο. Στα βήματα μιας Ευρωπαϊκής διαδρομής, Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας 2012.

Έχει επιμεληθεί τις παρακάτω εκθέσεις: «Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή τέχνη», Μουσείο Μπενάκη 2000, «Χειρ Αγγέλου: ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Μουσείο Μπενάκη 2010, «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από τον Χάνδακα στο Τολέδο. Στα βήματα μιας Ευρωπαϊκής διαδρομής» Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας 2012 και συνεπιμεληθεί με τον καθ. Robin Cormack την έκθεση «Byzantium 330-1453» στην Royal Academy of Arts του Λονδίνου 2008.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
 1. M. Vassilakis-Mavrakakis, The Church of the Virgin Gouverniotissa at Potamies, Crete, PhD dissertation, Courtauld Institute of Art, University of London, Λονδίνο 1986.
 2. M. Βασιλάκη, Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας των μεταβυζαντινών   ζωγράφων. Το τεχνολογικό υπόβαθρο της βυζαντινής εικονογραφίας, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα  1995.
 3. Μ. Βασιλάκη, Γ. Ταβλάκης, Ευθ. Τσιγαρίδας,  Εικόνες Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, Άγιον Όρος 1998.
 4. Μ. Βασιλάκη κ.ά., Κειμήλια Πρωτάτου, Άγιον Όρος 2004.
 5. M. Vassilaki, The Painter Angelos and Icon-Painting in Venetian Crete, Ashgate Variorum Series, Aldershot 2008.
 6. Μ. Βασιλάκη, Οι εικόνες του αρχοντικού Τοσίτσα. Η συλλογή του Ευάγγελου Αβέρωφ, Ίδρυμα Βαρώνου Μιχαήλ Τοσίτσα, Αθήνα 2012.
 7. Μ. Βασιλάκη, Σχέδια εργασίας των ζωγράφων μετά την Άλωση. Ο φάκελος Ανδρέα Ξυγγόπουλου του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2015.
 8. M. Vassilaki, Working Drawings of Icon-Painters after the Fall of Constantinople. The Andreas Xyngopoulos Portfolio at the Benaki Museum, Athens 2015.
Επιμέλειες τόμων και καταλόγων εκθέσεων
 1. M. Βασιλάκη (επιμ.), Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997(1), 2000(2)
 2. M. Vassilaki (ed.), Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, exhibition catalogue, Skira-Benaki Museum, Μιλάνο 2000.
 3. Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή Τέχνη, κατάλογος εκθέσεως, Μουσείο Μπενάκη Αθήνα 2000.
 4. Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Βυζαντινές εικόνες : τέχνη, τεχνική και τεχνολογία, Πρακτικά Συμποσίου, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - Αθήνα 1998, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002.
 5. M. Vassilaki (ed.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Ashgate & Benaki Museum, Aldershot 2005.
 6. R. Cormack & M. Vassilaki (επιμ.), Byzantium: 330-1453, exhibition catalogue, Royal Academy of Arts, London 2008.
 7. Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Βυζάντιο 330-1453, Μουσείο Μπενάκη 2009.
 8. Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Χειρ Αγγέλου. Ένας ζωγράφος εικόνων στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Μουσείο Μπενάκη & Lund Humphries, Αθήνα & Λονδίνο 2010.
 9. M. Vassilaki (ed.), The Hand of Angelos. An Icon Painter in Venetian Crete, Benaki Museum & Lund Humphries, Athens & London 2010.
 10. 1. Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: από τον Χάνδακα στη Βενετία. Στα βήματα μιας ευρωπαϊκής διαδρομής, κατ. εκθ., Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Λευκωσία 2012.
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους
 1. “Saint Phanourios: Cult and Iconography”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄, 10(1980-81), σσ. 223-238.
 2. “Ο ζωγράφος  Ξένος Διγενής και η εκκλησία των Αγίων Πατέρων στα Απάνω Φλώρια  Σελίνου της Κρήτης”, Πεπραγμένα του Δ΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο1976), τ. 2, Αθήνα 1981, σσ. 550-570.
 3. “Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος: το έργο και η διαθήκη του (1436)”, Θησαυρίσματα, 18(1981), σσ. 290-298.
 4. “Western Influences on the Fourteenth-Century Art of Crete”, XVI. Internazionaler Byzantinistenkongress, Akten II/5. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 32/5(1982), σσ. 302-306.
 5. “Εικόνα του Γεωργίου Κλόντζα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Αθήνας: η Ναυμαχία της Ναυπάκτου”, Αρχαιολογία, 15( Mάϊος 1985), σ. 100.
 6. “Οι παραστάσεις των κολαζομένων γυναικών στις εκκλησίες της Κρήτης”, Αρχαιολογία, 21 (Noέμβριος 1986), σσ. 41-46.
 7. “The Icons of Candia”, RA (The Magazine for the Friends of the Royal Academy), 15(Summer 1987), σσ. 24-25.
 8. “Εικονογραφικοί κύκλοι από τη ζωή του Μ. Κωνσταντίνου σε εκκλησίες της Κρήτης”, Κρητική Εστία, περ. Δ΄, 1(1987), σσ. 60-84.
 9. “Εικόνα του αγίου Χαραλάμπους”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. Δ΄, 13(1985-86), σσ. 247-260.
 10. “A Cretan Icon of Saint George”, The Burlington Magazine, CXXXI(March 1989), σσ. 208-214.
 11. “A Cretan Icon in the Ashmolean: the Embrace of Peter and Paul”, Jahrbuch der Ősterreichischen Byzantinistik 40(1990), σσ. 405-422.
 12. “Some Cretan Icons in the Walters Art Gallery”, Journal of the Walters Art Gallery 48(1990), σσ. 75-92.
 13. «Παρατηρήσεις για τη ζωγραφική στην Κρήτη τον πρώιμο 15ο αι.», Ευφρόσυνον. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, τ. Α΄, Αθήνα 1991, σσ. 65-75.
 14. «Εικόνα του ζωγράφου Αγγέλου με τον άγιο Γεώργιο καβαλάρη δρακοντοκτόνο: ένα νέο απόκτημα του Μουσείου Μπενάκη», Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά 1986), τ. 2 (Χανιά 1991), σσ. 41-49.
 15. “Cretan Icons”, στο D. Buckton (επιμ.), Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, Λονδίνο 1995, σσ. 22-24.
 16. «Μεταβυζαντινή εικόνα του αγίου Νικολάου», Αντίφωνον. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν.Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 229-245.
 17. «Νεώτερα στοιχεία για το ζωγράφο Άγγελο Ακοτάντο», Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι. Μανούσακα, Ρέθυμνο 1994, τ. 1, σσ. 87-96.
 18. «Η αποκατάσταση ενός τριπτύχου», Θυμίαμα στη μνήμη της Λασκαρίνας Μπούρα, Αθήνα  1994, σσ. 325-336.
 19. “An Icon of the Entry into Jerusalem and a Question of Archetypes, Prototypes and Copies in Late- and Post-Byzantine Icon-Painting”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη), 17(1994), σσ. 271-284.
 20. “Three Questions on the Modena Triptych”, Proceedings of the International Conference on El Greco (Ηράκλειο 1990), Ηράκλειο 1995, σσ. 119-132.
 21. «Από τον ‘ανώνυμο’ Βυζαντινό καλλιτέχνη στον ‘επώνυμο’ Κρητικό ζωγράφο του 15ου αιώνα», στο Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Το πορτραίτο του καλλιτέχνη στο Βυζάντιο, Ηράκλειο 1997, σσ. 161-209.
 22. «Οι πλούσιοι πάνε στην Κόλαση;», Πεπραγμένα του Διεθνούς Συμποσίου «Πλούσιοι και Φτωχοί στις χώρες της Λατινοκρατούμενης Ανατολής» Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1997, έκδ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Βενετία 1998, σσ. 473-482.
 23. «Υπήρξε Μανουήλ Πανσέληνος;», Πεπραγμένα του Διεθνούς Συμποσίου “Ο Μανουήλ Πανσέληνος και η εποχή του” Εθνικό ΄Ιδρυμα Ερευνών (Aθήνα 1997), Αθήνα 1999, σσ. 39-51.
 24. «Καθημερινή ζωή και πραγματικότητα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη: η μαρτυρία των τοιχογραφημένων εκκλησιών», Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο 2000, σσ. 57-80.
 25. «Παρατηρήσεις γύρω από τη θέση του ζωγράφου στην κρητική κοινωνία του 15ου αιώνα», Πεπραγμένα του Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ηράκλειο 1996),  Ηράκλειο 2000, σσ. 71-79.
 26. «Γύρω από την τεχνολογία των μεταβυζαντινών εικόνων»,  Πεπραγμένα του Διεθνούς Συμποσίου “Η Τεχνογνωσία στη Λατινοκρατούμενη Ελλάδα”, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, (Αθήνα 1997), Αθήνα 2000, σσ. 195-206.
 27. Μ. Βασιλάκη & Ν. Τσιρώνη, «Απεικονίσεις της Παναγίας και η σχέση τους με το Πάθος», στο Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή Τέχνη, Μιλάνο & Αθήνα 2000, σσ. 453-463.
 28. “Painting and Painters in Venetian Crete”, Πεπραγμένα του Διεθνούς Συμποσίου The Howard Gillman International Conferences II: “Mediterranean Cultural Interaction” (Ρέθυμνο 1997), Tel Aviv 2000, σσ. 147-162.
 29. “Workshop Practices and Working Drawings of  Icon-Painters”, στο E. Haustein-Bartsch & N. Chatzidakis (eds), Greek Icons. Proceedings of the Symposium in  memory of Manolis Chatzidakis (Recklinghausen 1998), Αθήνα 2001, σσ. 71-75.
 30. “Working Drawings: Research and Study Programme”, Benaki Museum Journal 1(2001), 79-86.
 31. «Η συμβολή των σχεδίων εργασίας των ζωγράφων στη μελέτη των μεταβυζαντινών εικόνων», Θέματα μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου 28-29 Μαΐου 1999, Αθήνα 2002, σσ. 307-318.
 32. “Η εικόνα της Παναγίας Γλυκοφιλούσας του Μουσείου Μπενάκη (αρ. εισ. 2972): προβλήματα της έρευνας”, στο Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Βυζαντινές εικόνες: τέχνη, τεχνική, τεχνολογία, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Αθήνα 1998), Αθήνα 2002, σσ.  201-210.
 33. “Bleeding Icons”, στο A. Eastmond & L. James (επιμ.), Icon and Word. The Power of Images in Byzantium. Studies presented to Robin Cormack, Ashgate, Aldershot 2003, σσ. 121-133.
 34. “A Painting of St Kollouthos” στο C. Entwistle (επιμ.), Through A Glass Brightly. Studies in Byzantine and Medieval Art and Archaeology presented to David Buckton, Oxford 2003, σσ. 57-63.
 35. “Praying for the Salvation of the Empire?”, στο  M. Vassilaki (επιμ.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot 2005, σσ. 263-274.
 36. M. Vassilaki & R. Cormack, “Domenikos Theotokopoulos: the Baptism of Christ. A recent acquisition of the Municipality of Heraklion”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (Τόμος αφιερωμένος στη μνήμη του Γ. Γαλάβαρη), 26(2005), σσ. 227-239.
 37. R. Cormack & M. Vassilaki, “The Baptism of Christ. New Light on Early El Greco”, Apollo (August 2005), σσ. 34-41.
 38. Μ. Βασιλάκη & R. Cormack, «Το νέο απόκτημα του Δήμου Ηρακλείου: Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Η Βάπτιση του Χριστού’, Μουσείο Μπενάκη 5(2005), σσ. 55-70.
 39. “San Nicola nella pittura di icone postbizantine”, στο M. Bacci (επιμ.), San Nichola. Splendori darte dOriente e dOccidente, Γενεύη & Μιλάνο 2006, σσ. 71-76.
 40. “The Portrait of the Artist in Byzantium revisited”, Lartista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale, Scuola Normale Superiore, Pisa 2007, σσ. 1-10.
 41. «Η Κρήτη υπό βενετική κυριαρχία. Η μαρτυρία των μνημείων του 13ου αιώνα»,  Π.Λ. Βοκοτόπουλος (επιμ.), Η Βυζαντινή Τέχνη μετά την Τέταρτη Σταυροφορία. Η Τέταρτη Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2007, σσ. 31-41.
 42. «Απεικονίσεις του φόβου στη βυζαντινή τέχνη», Ο φόβος στην τέχνη και τη ζωή. Πρακτικά Συμποσίου (Μέτσοβο 30 Ιουνίου-2 Ιουλίου 2006), Αθήνα 2007, σσ. 76-85.
 43. “Religious Art under Foreign Rule: the Case of the Painter”, P. Kitromilides and D. Arvanitakis (επιμ.), The Greek World under Ottoman and Western Domination: 15th-19th Centuries, Proceedings of the International Conference in conjunction with the exhibition “From Byzantium to Modern Greece: Hellenic Art in Adversity, 1453-1830” December 15, 2005-May 6, 2006, Onassis Cultural Center, New York, Ν. Υόρκη 2008, σσ. 80-92.
 44. “Icons”, στο The Oxford Handbook of Byzantine Studies, E. Jeffreys με J. Haldon & R. Cormack (επιμ.), Oxford University Press 2008, σσ. 758-769.
 45. “Commissioning art in fifteenth-century Venetian Crete: the case of Sinai”, στο I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio,idée (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia 3-7 dicembre 2007, C. Maltezou, A. Tzavara, D. Vlassi (επιμ.), Βενετία 2009, σσ. 741-748.
 46. “Female piety, devotion and patronage: Maria Angelina Doukaina Palaiologina of Ioannina and Helena Uglješa of Serres”, στο J.-M. Spieser, E. Yota (επιμ.), Donation et donateurs dans la société et l’art byzantin (Université de Fribourg), Παρίσι 2012, σσ. 221-234.
 47. «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: από τον Χάνδακα στη Βενετία», στο Μ. Βασιλάκη (επιμ.), Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Από τον Χάνδακα στο Τολέδο. Στα βήματα μιας ευρωπαϊκής διαδρομής, Λευκωσία 2012, σσ. 20-37.
 48. “Learning Lessons: from the Mother of God to Byzantium. 330-1453 exhibition”, στο Τ. Eastmond & L. James (επιμ.), Wonderful Things. Byzantium through its Art, Farnham 2013, σσ. 7-18.
 49. “Exhibiting Authority”, στο P. Amstrong (επιμ.), Authority in Byzantium. Papers presented to Judith Herrin at her retirement, King’s College London, Farnham 2013, σσ. 299-323.
 50. “The Absence of Glass. Talking about the Mosaics at Porta Panagia in Thessaly, Greece”, στο C. Entwistle & L. James (επιμ.), New Light on Old Glass: Recent Research on Byzantine Mosaics and Glass, The British Museum, Λονδίνο 2013, σσ. 229-233.
 51. “Le icone cretese di Roma e del Lazio: riflessioni e acquisizioni », στο  G. Leone (επιμ.),   Icône di Roma e del Lazio, Ρώμη 2013, τ. 1, σσ. 13-17.
 52. “Byzantine icon-painting around 1400: Constantinople or Crete?”, στο L. Jones (επιμ), The Afterlife of Images, Ashgate, Farnham 2014, σσ.  169-179.
Συμμετοχή σε καταλόγους εκθέσεων
 1. Affreschi e icone dalla Grecia. X-XVII secolo, Firenze, Palazo Strozzi, Aθήνα 1986.
 2. From Byzantium to El Greco. Greek Frescoes and Icons, Royal Academy of Arts, Λονδίνο 1987.
 3. Greece and the Sea, Άμστερνταμ 1987.
 4. Holy Image, Holy Space. Icons and Frescoes from Greece, The Walters Art Gallery, Bαλτιμόρη 1988.
 5. Icons: A Sacred Art, The Temple Gallery, Λονδίνο1989.
 6. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρης. Έκθεση με αφορμή τα 450 χρόνια από τη γέννησή του. Δήμος Ηρακλείου Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1990.
 7. Οι Πύλες του Μυστηρίου. Θησαυροί της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Αθήνα  1994.
 8. Byzantium. Treasures of Byzantine Art and Culture from British Collections, The British Museum, Λονδίνο 1995.
 9. Από τα πορτραίτα του Φαγιούμ στις απαρχές της τέχνης των βυζαντινών εικόνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, Μάϊος 1998.
 10. Η Βενετία των Ελλήνων. Η Ελλάδα των Βενετών. Σημάδια στο χώρο και το χρόνο, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα, Μάρτιος-Απρίλιος 1999.
 11. H. C. Evans (επιμ.), Byzantium: Faith and Power (1261-1557), exh. cat., Μητροπολιτικό Μουσείο, Ν. Υόρκη 2004.
 12. Ά. Δεληβορριάς και Η. Γεωργούλα (επιμ.), From Byzantium to Modern Greece, Hellenic art in adversity, 1453-1830, Frοm the Collections of the Benaki Museum, Athens, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA), Ν. Υόρκη 2005.
 13. M. Bacci (επιμ.), San Nicola. Splendori d'arte d'Oriente e d' Occidente, Μπάρι 2006.
 14. V. Pace και R. Constantini (επιμ.),  Mater amabilis. Testimonianze di arte e devozione mariana a San Daniele di Friuli, Friuli 2008.
 15. G. Caputto και G. Gentili (επιμ.), Torcello alle origini di Venezia tra occidente e oriente, Βενετία 2009.
 16. Α. Δρανδάκη (επιμ.), The Origins of El Greco. Icon Painting in Venetian Crete,  Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (USA), Ν. Υόρκη 2009.
 17. A. Drandaki, D. Papanikola-Bakirtzi & A. Tourta (επιμ.), Heaven and Earth. Art of Byzantium from Greek Collections, Αθήνα 2013.
 18. B. Συθιακάκη (επιμ.), Μουσείο Αγίας Αικατερίνης Ηρακλείου. Κατάλογος της μόνιμης συλλογής εικόνων, τοιχογραφιών και κειμηλίων, Ηράκλειο 2014.
Βιβλιοκρισίες
 1. Για το βιβλίο του Charles Barber, Figure and Likeness: on the limits of representation in Byzantine Iconoclasm, Princeton University Press 2002. Δημοσιεύτηκε στο Journal of Modern Greek Studies 25.1(Μάιος 2007), σσ. 134-136.
 2. Για το βιβλίο της Bissera V. Pentcheva, Icons and Power. The Mother of God in Byzantium, Penn State University Press 2006. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό  Byzantinische Zeitschrifft 103/2, σσ. 833-839.
 3. Για το βιβλίο των L. Brubaker & M. Cunningham (επιμ.), The Cult of the Mother of God in Byzantium. Text and Images, Birmingham Byzantine and Ottoman Studies, Ashgate, Farnham Surrey and Burlington, VT, 2011. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Studies in Iconography 34 (2013), σσ. 264-267.
 4. Για το βιβλίο της C. Hilsdale, Byzantine Art and Diplomacy in the Age of Decline, Cambridge University Press, Cambridge & New York 2014. Θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Speculum. A Journal of Medieval Studies (January 2016).
 5. Για το βιβλίο του Ε. Τσιγαρίδα (επιστ. επιμ.), Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου έργο του ζωγράφου Αντωνίου, Άγιον Όρος 2014. Θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Αθωνικά Τετράδια 2(2015).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας