Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κανόνες δήλωσης μαθημάτων

Α) Δηλώνονται μόνο μαθήματα που προσφέρονται στο τρέχον εξάμηνο.
Β) Όπου παρακάτω απαντάται η ένδειξη ν, νοούνται 6 μαθήματα.
Γ) Σύνολο (ECTS  ανά εξάμηνο): 30.
Δ) Πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά μάθημα: 5

Α΄ Έτος (1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. Πρέπει να δηλωθούν όλα.
 • Το ειδικό  εργαστηριακό μάθημα εξοικείωσης με υπολογιστικές τεχνολογίες.
 • Το πρώτο και δεύτερο επίπεδο ξένης γλώσσας.
 • Το φροντιστηριακό μάθημα «Αναζήτηση πηγών (Βιβλιοθήκη, αρχείο, διαδίκτυο)» .

Κατόπιν των παραπάνω  δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ μέχρι και τη συμπλήρωση των ν μαθημάτων.

Β΄ Έτος (3ο και 4ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Το τρίτο και τέταρτο  επίπεδο ξένης γλώσσας
 • Όσα δηλώνονται μόνο από τον κατάλογο των ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ, ή ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ιδίως με θεματική φιλολογίας (κωδικός που ξεκινά από ΦΛ).

Γ΄ Έτος (5ο και 6ο εξάμηνο)

Δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών (Ιστορίας ή Αρχαιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) στην αρχή του 5ου εξαμήνου.

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου (φροντιστηριακά, καταστατικά, εμβάθυνσης)  και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Τα +3 αφορούν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Στη συνέχεια μαθήματα τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δ΄ Έτος (7ο και 8ο εξάμηνο)

Δηλώνονται σε κάθε εξάμηνο έως ν+3 μαθήματα.

Νοούνται ως ν:

 • Όσα δηλώνονται από όλα τα μαθήματα του εξαμήνου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Τα +3 αφορούν:

 • Κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.
 • Στη συνέχεια όσα μαθήματα απομένουν από όλα τα διαθέσιμα μαθήματα του εξαμήνου.

Επί πτυχίω

Δηλώνονται κατά προτεραιότητα τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στο τρέχον εξάμηνο και στα οποία οι φοιτητές δεν είχαν προβιβάσιμο βαθμό.

Δηλώνονται μαθήματα από όλα τα διαθέσιμα του εξαμήνου.

Προϋποθέσεις για λήψη πτυχίου

 • 3 Υποχρεωτικά μαθήματα
 • 20 Καταστατικά μαθήματα (από αυτά τα μαθήματα τα 12 θα είναι  της κατεύθυνσης επιλογής)
 • 12 Μαθήματα εμβάθυνσης (από αυτά τα μαθήματα τα 9 θα είναι της κατεύθυνσης επιλογής)
 • 2 Φροντιστηριακά μαθήματα
 • 6 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

43 Μαθήματα + 1 ΗΥ + 4 ΞΓ = 48 x 5 ECTS = 240 ECTS

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας