Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο):

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
14:00-16:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
16:00-18:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα δ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-20:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα ε')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας