Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2022-2023 (χειμερινό εξάμηνο):

Υπάρχει και το απλοποιημένο πρόγραμμα για τους πρωτοετείς και δευτεροετείς φοιτητές.

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, αιθ. Γ Αρχιτεκτονικής
Ιταλικά I (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Δ
Ιστοριογραφία του Βυζαντίου (Έφη Ράγια)
12:00-15:00, αιθ. Σ
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Από τον Χάνδακα στο Τολέδο (Μιγκέλ-Φερνάντες Μπελμόντε)
15:00-18:00, αιθ. Σκουβαρά
Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία (Γιώργος Κουτσουφλάκης)
15:00-18:00, αιθ. Δ
Εθνογραφία: Ζητήματα θεωρίας και μεθόδου (Ελευθερία Δέλτσου)
15:00-18:00, αιθ. Ι (τμήμα α΄)
Γερμανικά I (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές (Ρίκα Μπενβενίστε)
18:00-21:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία της μετανάστευσης (Αλεξάνδρα Σιώτου)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Γερμανικά III (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. Σ
Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία  (Στυλιανή Σουβατζή)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Η βυζαντινή κοινωνία μέσα από τις αρχειακές πηγές (Έφη Ράγια)
09:00-12:00, αιθ. Α
Πολιτισμοί των Συνόρων (Αλεξάνδρα Σιώτου)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αιθ. Α
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία Ι (Αρχαϊκή περίοδος) (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Ζητήματα ιστοριογραφίας της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Κοινωνική Ανθρωπολογία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελευθερία Δέλτσου)
12:00-18:00, αιθ. Ι (τμήμα β΄)
Γερμανικά I (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
15:00-18:00, αμφ. Σαράτση
Νεότερη πολιτική φιλοσοφία (Έλενα Τζελέπη)
15:00-18:00, αιθ. Δ
Βασικές αρχές ζωοαρχαιολογίας (Κατερίνα Παπαγιάννη)
15:00-18:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Μοντερνισμός και Πρωτοπορίες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου (Φιόνα Αντωνελάκη)
18:00-21:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Αρχιτεκτονική και τέχνη μετά την Άλωση (Ιωάννης Βαραλής)
18:00-21:00, αιθ. Η2
Ιστορία της ανθρωπολογικής σκέψης (Ηλέκτρα Κυριαζίδου)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Ιστορία του Ολοκαυτώματος (Νίκος Τζαφλέρης)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στους Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Τέχνες: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (Δάφνη Τραγάκη)
09:00-12:00, αιθ. Σ
Η διατροφή στην Ευρώπη (Άννα Ματθαίου)
09:00-12:00, αιθ. Σκουβαρά
Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Φιόνα Αντωνελάκη)
09:00-12:00, αιθ. Θ (τμήμα α΄)
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
10:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων (τμήμα αρχαιολόγων)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, αιθ. Ε
Η οικονομία και η διατροφή των προϊστορικών κοινοτήτων μέσα από τα περιβαλλοντικά κατάλοιπα (Κατερίνα Παπαγιάννη)
12:00-15:00, αιθ. Βέμη
Ιστορία και Μνήμη μετά το Άουσβιτς (Νίκος Τζαφλέρης)
12:00-15:00, αιθ. Δ
Ανθρωπολογία της συγγένειας (Ηλέκτρα Κυριαζίδου)
15:00-18:00, αιθ. Α
Λατινική Φιλολογία Ι (Γιάννα Στεργίου)
18:00-21:00, αιθ. Γ
Εθνογραφική Συγγραφή (Αιμιλία Σαλβάνου)

ΠΕΜΠΤΗ

08:00-11:00, αιθ. Γ Αρχιτεκτονικής
Ιταλικά III (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Βέμη
Αρχαιολογία. Θεωρία και Μέθοδοι (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν)
09:00-12:00, αιθ. Δ
Ανθρωπολογία και Προφορική Ιστορία (Αιμιλία Σαλβάνου)
09:00-12:00, αιθ. Γ
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Ι: Ξενοφώντα Κύρου Παιδεία (Γιάννα Στεργίου)
12:00-15:00, αιθ. Γ
Αρχαιολογία του ελληνιστικού κὀσμου (Γιάννης Λώλος)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Ανθρωπολογία και κόμικς (Πηνελόπη Παπαηλία)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Σκουβαρά
Εισαγωγή στην ιστορία του Ισλάμ (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
16:00-18:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Σκουβαρά
Μεταβυζαντινή Μνημειακή Ζωγραφική (16ος αι.) (Ιωάννης Τσιουρής)
18:00-21:00, αιθ. Μ
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-21:00, αιθ. Πολυμέσων
Σύγχρονες εθνογραφίες του Ισλάμ (Βασιλική Γιακουμάκη)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αιθ. Βέμη
Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία, 16ος-18ος αι. (Ανδρονίκη Διαλέτη)
09:00-12:00, αμφ. Σαράτση
Πόλη και ύπαιθρος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες (Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί)
09:00-12:00, αιθ. Ε (τμήμα α΄)
Γαλλικά I (Β. Τσελά)
10:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
12:00-15:00, αιθ. ΣΑΚΕ
Ανθρωπολογία του θανάτου (Πηνελόπη Παπαηλία)
12:00-15:00, αιθ. Γ
Ναζισμός: Θεωρία και πράξη (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-15:00, αιθ. Η2 (τμήμα β΄)
Γαλλικά I (Β. Τσελά)
13:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα δ΄)
Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών (Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής)
15:00-18:00, αιθ. Σ
Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Βασιλική Γιακουμάκη)
15:00-18:00, αιθ. Σκουβαρά
Αγγλικά III (Ελένη Δημόκα)
18:00-21:00, αιθ. Σκουβαρά
Αγγλικά I (Ελένη Δημόκα)
18:00-21:00, αιθ. Ι (τμήμα β΄)
Γαλλικά III (Β. Τσελά)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας