Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών μαθημάτων

Ωρολόγιο πρόγραμμα προπτυχιακών 2023-2024 (εαρινό εξάμηνο):

ΔΕΥΤΕΡΑ

08:00-11:00, Παλαιό Προκάτ, αιθ. Α1 (Πεδίο του Άρεως)
Ιταλικά IV (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου (Έφη Ράγια)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Αρχαιολογία του πλοίου και ναυπηγική (Γιώργος Κουτσουφλάκης)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην εικονογραφία του μύθου (Δημήτρης Παλαιοθόδωρος)
15:00-18:00, αμφ. Σαράτση
Η βιομηχανική εποχή (Μήτσος Μπιλάλης)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Ιστορία των Εβραίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μετά το Ολοκαύτωμα (Νίκος Τζαφλέρης)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Εισαγωγή στην προϊστορική αρχαιολογία ΙΙ: η Εποχή του Χαλκού (Ιφιγένεια Τουρναβίτου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Κοινωνική και πολιτισμική θεωρία (Έλενα Τζελέπη)

ΤΡΙΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αιθ. Σ
Νεολιθικές κοινωνίες (Στυλιανή Σουβατζή)
12:00-15:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
12:00-15:00, αιθ. Γ
Αρχιτεκτονική και τέχνη στην παλαιολόγεια περίοδο (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία των αισθήσεων (Δάφνη Τραγάκη)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Αποικιοκρατία και Μεταποικιακές Σπουδές (Ιωάννα Λαλιώτου)
15:00-18:00, αιθ. Βέμη
Ψυχαναλυτικές θεωρήσεις του πολιτισμού (Έλενα Τζελέπη)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Γερμανικά II (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Κοινωνική ιστορία της μεσαιωνικής Δύσης (Ρίκα Μπενβενίστε)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Γερμανικά IV (Ευαγγελία Παπαδημητρίου)

ΤΕΤΑΡΤΗ

09:00-12:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ΄)
Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ (Τριαντάφυλλος Χατζηδήμου)
09:00-12:00, αμφ. Σαράτση
Ανασκαφική (Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν, Γιάννης Λώλος, Ιωάννης Βαραλής, Γιώργος Κουτσουφλάκης)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Ο Μαύρος Θάνατος (Ρίκα Μπενβενίστε)
09:00-12:00, αιθ. Πολυμέσων
Αρχαιότητα, παρελθόν και ανθρωπολογία (Ελευθερία Δέλτσου)
09:00-12:00, αιθ. Η2
Γαλλικά IV (Βασιλική Τσελά)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Εβραϊκή ζωή στην Ελλάδα μετά το Ολοκαύτωμα: μαρτυρίες, μνήμη, ταυτότητες (Ελένη Μπεζέ)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία I (Νικόλαος Ράπτης)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Ανθρωπολογία του ελληνικού χώρου (Ηλέκτρα Κυριαζίδου)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Οστεοαρχαιολογία (Ιωάννα Μουτάφη)

ΠΕΜΠΤΗ

09:00-12:00, αιθ. Γ
Ταφική Αρχαιολογία: στοιχεία μελέτης του σκελετικού υλικού και πολιτισμικές προσεγγίσεις (Ιωάννα Μουτάφη)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Αφηγήσεις Ζωής και Αφηγηματικές Πρακτικές στην Ανθρωπολογία (Ηλέκτρα Κυριαζίδου)
09:00-11:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα α')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
11:00-13:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα β')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
12:00-15:00, αιθ. Ι
Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία (Ιωάννα Λαλιώτου)
12:00-15:00, αιθ. Πολυμέσων
Βυζαντινή Γλυπτική (Ιωάννης Βαραλής)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Αρχαία ελληνική πεζογραφία (Νικόλαος Ράπτης)
14:00-16:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα γ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Αρχαία ελληνική ιστορία: από τους περσικούς πολέμους στον Φίλιππο Β΄ (Μαρία Πατέρα)
15:00-18:00, αιθ. Ι
Ανθρωπολογία της τροφής (Ναυσικά Παπαχαραλάμπους)
15:00-18:00, αιθ. Η2
Αγγλικά IV (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
15:00-18:00, Παλαιό Προκάτ, αιθ. Α1 (Πεδίο του Άρεως)
Ιταλικά II (Ελισσάβετ Ευδωρίδου)
16:00-18:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα δ')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Θ
Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία ΙΙ (Κλασική περίοδος) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
18:00-21:00, αιθ. Ι
Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας (11ος – 18ος αι.) (Ανδρονίκη Διαλέτη)
18:00-21:00, αιθ. Σ
Ανθρωπολογία της θρησκείας (Βασιλική Γιακουμάκη)
18:00-21:00, αμφ. Σαράτση
Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1940 (Πολυμέρης Βόγλης)
18:00-20:00, εργ. Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τμήμα ε')
Η αναζήτηση των πηγών (Θέμης Ντάλλας)
18:00-21:00, αιθ. Η2 (ομάδα α΄)
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

09:00-12:00, αιθ. Σ
Κρητικές Εικόνες I (Ιωάννης Τσιουρής)
09:00-12:00, αιθ. Θ
Η ζωή στην κλασική πόλη: θεσμοί και καθημερινότητα (Μαρία Πατέρα)
09:00-12:00, αιθ. Η2 (ομάδα β΄)
Αγγλικά II (Αναστασία - Μαρίνα Τσουτσουλοπούλου)
09:00-12:00, αιθ. Ι
Γαλλικά II (Βασιλική Τσελά)
12:00-15:00, αμφ. Σαράτση
Η Ευρώπη των πολέμων, 1914-1945 (Πολυμέρης Βόγλης)
12:00-15:00, αιθ. Θ
Η πλαστική της ύστερης κλασικής περιόδου (4ου αι. π.Χ.) (Ιφιγένεια Λεβέντη)
12:00-15:00, αιθ. Σ
Η μαγεία στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη: Ιστοριογραφία, μεθοδολογία και πηγές (Ανδρονίκη Διαλέτη)
15:00-18:00, αιθ. Θ
Θρησκευτικές μειονότητες (Βασιλική Γιακουμάκη)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας