Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην εικονογραφία του μύθου

  • Κωδικός: ΑΡ2811
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Η περίληψη δεν είναι διαθέσιμη.

Συγγράμματα

  • Carpenter T.H. (2006): Τέχνη και μύθος στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Επίκεντρο
  • Boardman J. (2006): Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, Αθήνα: Πατάκη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας