Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κριτική ανάγνωση βιβλιογραφίας και εκπόνηση επιστημονικών εργασιών

  • Κωδικός: ΦΡ0008
  • Κατεύθυνση: -
  • Κατηγορία: Φροντιστήριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ρέα Ματσάγγου, Ιωάννης Τσιουρής
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 26
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2019-2020 χειμερινό, 2018-2019 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό+εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 13:00-15:00, εργ. Ιστορίας, ΤΡΙΤΗ 15:00-17:00, εργ. Ιστορίας, ΤΕΤΑΡΤΗ 09:00-11:00, αιθ. Ι, ΠΕΜΠΤΗ 13:00-15:00, εργ. Ιστορίας, ΠΕΜΠΤΗ 15:00-17:00, εργ. Ιστορίας

Περίληψη

Το φροντιστήριο έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και σκοπός του είναι η υποστήριξη των τριτοετών φοιτητών στην κριτική ανάγνωση επιστημονικών κειμένων και στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Στόχος του φροντιστηρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές, μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται αφενός για  την κριτική μελέτη των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών (π.χ. ανάλυση, κατανόηση, ερμηνεία και σχολιασμό), αφετέρου, για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας (π.χ. αναζήτηση και διαχείριση πηγών, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία, ζητήματα δεοντολογίας).

Μέθοδοι αξιολόγησης: Φυσική παρουσία στα  μαθήματα, συμμετοχή σε ασκήσεις & συζητήσεις, προβιβάσιμος βαθμός στις ασκήσεις/εξετάσεις.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας