Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στους Προϊστορικούς Πολιτισμούς του Αιγαίου

  • Κωδικός: ΑΡ0151
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, αιθ. Ι

Περίληψη

Το μάθημα αυτό απευθύνεται κυρίως σε πρωτοετείς φοιτητές και αποσκοπεί σε μία πρώτη γενική επαφή και εξοικείωση με τις βασικές αρχαιολογικές εξελίξεις της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, μίας χρονικής περιόδου διάρκειας σχεδόν 2000 ετών (3100/3000-1065/1060 πΧ). Η επισκόπηση της περιόδου αυτής αποκαλύπτει έντονες πολιτισμικές συνάφειες, διαφοροποιήσεις και ανατροπές, μεταξύ των τριών γεωγραφικών ενοτήτων του Ελλαδικού χώρου, της Ηπειρωτικής Ελλάδας, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Tην πολιτισμική συμπόρευση των τριών γεωγραφικών περιοχών κατά το πρώτο μισό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού ακολουθεί η απόλυτη διαφοροποίηση, με την κοινωνικοπολιτική προπόρευση της Μινωικής Κρήτης, και την ανάδειξή της σε καθοριστικό οικονομικό/πολιτικό παράγοντα στο Αιγαίο. Η σταδιακή, αν και καθυστερημένη επικράτηση της Μυκηναϊκής Ελλάδας, που διαδέχεται την Μινωική Κρήτη στην διεθνή Αιγαιακή σκηνή από τα μέσα της 2ης χιλιετίας, αποτελεί το κύκνειο άσμα των Αιγαιακών πολιτισμών του Ελλαδικού χώρου, πριν την έλευση των Σκοτεινών αιώνων.

Συγγράμματα

  • Treuil R., Darcque P., Poursat J.C., Touchais G. (2015): Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας