Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Ιφιγένεια Τουρναβίτου

Βιογραφικό

Η Ιφιγένεια Τουρναβίτου είναι πτυχιούχος του Bedford College, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ειδίκευση στην Ελληνική Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία (Β.Α., κλάδος VII), απ’ όπου αποφοίτησε το 1983, με διάκριση πρώτης τάξης (άριστα). Το 1988 ολοκλήρωσε την Διδακτορική της διατριβή (Ph.D) στο Πανεπιστήμιο του Manchester, υπό την εποπτεία της Dr. E. B. French, με θέμα: “A comprehensive study of four adjacent houses at Mycenae, with regard to their function and their position in the social-economic activity of the site”.

Μεταξύ 1998-2000, υπήρξε υπεύθυνη για τις εργασίες ανάπλασης στον αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών (ΥΠΠΟ) και μεταξύ 2000-2003, συνεργάσθηκε με τον Καθηγ. Σπυρ. Ιακωβίδη στην μελέτη του αρχαιολογικού υλικού από τις ανασκαφές Μυλωνά-Ιακωβίδη 1960-1991, στις Μυκήνες. Από το 2004 εργάζεται σαν επίκουρη καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με έμφαση στην Εποχή του Χαλκού, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι μέλος της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα από το 1981 και εταίρος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το 1999.

Εχει συμμετάσχει συνολικά σε επτά (7) ανασκαφικά/ερευνητικά προγράμματα, στα οποία περιλαμβάνονται η ανασκαφή του Νεολιθικού οικισμού στο Ντικιλι-Τάς, κοντά στην Καβάλα  (1987-1988), η ανασκαφή και δημοσίευση του ΥΜ ΙΙΙΒ οικισμού στα Μάλια (Quartier Nu) (1988-1998), η τοπογραφική έρευνα της ευρύτερης περιοχής Μυκηνών, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αγγλικής Σχολής στην Αθήνα (1990-1991), η ανασκαφή και δημοσίευση του Μινωϊκού Ιερού Κορυφής στον Αγ. Γεώργιο στο Βουνό, Κυθήρων (1994) και η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην Μαγούλα Ζερέλια, στην Θεσσαλία (2005-2008). Από το καλοκαίρι του 2010 διευθύνει ένα νέο ερευνητικό/ανασκαφικό πρόγραμμα στις Μυκήνες, υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Ανασκαφικό/Ερευνητικό Πρόγραμμα Ανατολικής Οικίας Μυκηνών), με χρηματοδότηση από το INSTAP. Από το 2015 διευθύνει νέο τριετές ανασκαφικό πρόγραμμα στον μυκηναϊκό οικισμό στο Μακρυχώρι Λάρισσας, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισσας και συμμετέχει στο νέο πενταετές πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης του μυκηναϊκού οικισμού στα Πευκάκια Βόλου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας.

Eχει επίσης συμμετάσχει σε 30 διεθνή συνέδρια και είναι υπεύθυνη για την συνδιοργάνωση τριών (3) διεθνών συνεδρίων. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τρείς μονογραφίες: 1. The «Ivory Houses» at Mycenae (BSA Suppl. Vol. Series, Νο 24, 1995), 2. Κύθηρα. Το Μινωϊκό Ιερό Κορυφής στον Αγ. Γεώργιο στο Βουνό. 4. Κεραμεική της Εποχής του Χαλκού, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας Αρ. 289, 2014. Η τρίτη μονογραφία, με θέμα τις μυκηναϊκές εικονιστικές τοιχογραφίες από την Δυτική Οικία στις Μυκήνες, είναι υπό δημοσίευση στη σειρά INSTAP Monographs. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται επίσης πέντε (5) άρθρα σε εξειδικευμένα αρχαιολογικά περιοδικά και 29 άρθρα/κεφάλαια σε εγχειρίδια, συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Τα τρέχοντα ερευνητικά της προγράμματα περιλαμβάνουν την μελέτη της αρχιτεκτονικής και της στρωματογραφίας από τις ανασκαφές στην Ανατολική Οικία στις Μυκήνες, καθώς και τον συντονισμό της επιστημονικής ομάδας που μελετά το υπόλοιπο αρχαιολογικό υλικό, εν όψει της δημοσίευσης της ανασκαφής στην σειρά “Ανασκαφαί Μυκηνών” της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, τη μελέτη και δημοσίευση των μυκηναϊκών εικονιστικών τοιχογραφιών της οδού Νιόβης στο Αργος, σε συνεργασία με την Χ. Μπρεκουλάκη, και την μελέτη του μυκηναϊκού αρχαιολογικού υλικού (αρχιτεκτονική, κεραμεική, ελεφαντουργήματα), από το ιερό της Αρτεμης στη Δήλο, σε συνεργασία με την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Εχει επίσης αναλάβει τη μελέτη και δημοσίευση της αρχιτεκτονικής και στρωματογραφίας των μυκηναϊκών οικισμών στο Μακρυχώρι Λάρισσας και στα Πευκάκια, Βόλου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας