Ιστορία

Σύμβουλοι σπουδών ιστορίας

Σύμβουλοι σπουδών για την κατεύθυνση ιστορίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, είναι οι: Δ. Κυρτάτας, Α. Ματθαίου, Ρ. Μπενβενίστε.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας