Ιστορία

Σύμβουλοι σπουδών ιστορίας

Σύμβουλοι σπουδών για την κατεύθυνση ιστορίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, είναι οι: Δ. Κυρτάτας, Μ. Μπιλάλης, Ρ. Μπενβενίστε.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας