Ιστορία

Mαθήματα ιστορίας

Ο τομέας ιστορίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων που εκτείνονται χρονολογικά από την αρχαία έως τη σύγχρονη εποχή.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Ιστορίας περιλαμβάνει:

  • το υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές».
  • ένα σταθερό πρόγραμμα καταστατικών μαθημάτων τα οποία εισάγουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες  που βρίσκονται στα πρώτα δύο έτη των σπουδών τους στις επιμέρους ιστορικές περιόδους  της Ιστορίας.
  • ένα μεταβαλλόμενο πρόγραμμα μαθημάτων κατεύθυνσης, καθώς και σεμινάρια εμβάθυνσης τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση της Ιστορίας και βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.
  • μαθήματα που εστιάζουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην ιστορική έρευνα καθώς και σε νέα ερευνητικά αντικείμενα στο πεδίο της Ιστορίας.
  • φροντιστηριακά σεμινάρια (tutorials).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Ιστορίας περιλαμβάνει δύο σεμινάρια ανά εξάμηνο, τα οποία καλύπτουν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθώς  και φροντιστηριακά σεμινάρια που υποστηρίζουν τους φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος δύο μέλη ΔΕΠ του τομέα αναλαμβάνουν το ρόλο των συμβούλων σπουδών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι σύμβουλοι σπουδών είναι:  Δ. Μπιλάλης, Ι. Λαλιώτου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας