Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ009 O σεισμός του Βόλου (2005-2006)

Το 1955 έγινε ένας καταστροφικός σεισμός που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πόλης του Βόλου και έγινε αφετηρία για την ανοικοδόμηση του αστικού κέντρου. Η έρευνα αυτή που επεκτάθηκε σε δύο εξάμηνα και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «ανθρωπολογίας των καταστροφών» είχε σκοπό να καταγράψει τις εμπειρίες των κατοίκων από το γεγονός αυτό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 28 συνεντεύξεις.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας