Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συνέδρια τομέα ιστορίας

Τα συνέδρια αναγράφονται σε ανάστροφη χρονολογικά σειρά.

Η αναζήτηση επέστρεψε 21 εγγραφές με τα κριτήρια που δώσατε:

18/10/2018 – 20/10/2018Επετειακές εκδηλώσεις για τα Είκοσι χρόνια ΙΑΚΑ
24/11/2017 – 25/11/2017Συνέδριο με θέμα "Jewish education in Southeastern Europe (mid 19th- mid 20th century)"
20/03/2015 – 21/03/2015Συνέδριο "Πόλεις πολιτών στο μουσείο"
25/05/2012 – 27/05/2012Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας
24/02/2012 – 25/02/2012Συνέδριο Αρχεία της μνήμης: Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες
04/06/2010 – 06/06/2010Συνέδριο Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Δι-εθνική και Συγκριτική Ιστορία
12/03/2010 – 14/03/2010Συνέδριο Μεταμορφώσεις του ελληνοχριστιανισμού
19/06/2009 – 21/06/2009Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο Επικοινωνία με τους νεκρούς στον αρχαίο μεσογειακό κόσμο
26/09/2008 – 27/09/2008Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν της Σταυρούλας Κουράκου Δραγώνα με τίτλο Πότνια Οίνου
20/06/2008 – 22/06/2008Συνέδριο για τα Δέκα χρόνια ΙΑΚΑ
09/05/2008 – 10/05/2008Iστορίες γιa την αρχαία Aρκαδία, International Symposium in honour of James Roy, 50 χρόνια Aρκάς (1958-2008)
02/02/2007 – 04/02/2007Διεθνές Συνέδριο με θέμα Ο κόσμος μια σκηνή: το θέαμα στην αρχαιότητα
30/06/2006 – 02/07/2006Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Θρησκεία και Ιστοριογραφία
07/04/2006 – 08/04/2006Διεθνές συνέδριο προς τιμήν του καθ. Christian Habicht με θέμα Συμβολή στην επιγραφική και ιστορία της αρχαίας Θεσσαλίας
04/11/2005 – 05/11/2005To B΄ σεμινάριο εργασίας με τίτλο Ιστορίας Γραφές
26/06/2005 – 27/06/2005Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Social Aspects of Hell: a cross-cultural approach
24/06/2005 – 26/06/2005Διεθνές Συμπόσιο με θέμα Λατρεία και Τέχνη στο Βυζάντιο
05/11/2004 – 06/11/2004Διημερίδα με θέμα Ερωτισμός και Ασκητισμός: Από τη μετακλασική αρχαιότητα έως τον ώριμο μεσαίωνα
11/06/2004 – 13/06/2004Διεθνές συμπόσιο με θέμα Θρησκευτικές συγκρούσεις: Από την πολεμική στους πολέμους (Ύστερη αρχαιότητα - 18ος αιώνας)
27/06/2003 – 29/06/2003Συνέδριο με θέμα Παλαιές και νέες αυτοκρατορίες: Έννοιες, κριτικές προσεγγίσεις και νέες κατευθύνσεις
18/10/2002 – 19/10/2002Διημερίδα με θέμα Η εμφύλια βία
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας