Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ021 Παιδιά Πρόσφυγες του Εμφυλίου (1996-2006)

Μικρό μέρος της συλλογής προφορικών μαρτυριών που συγκεντρώθηκαν από τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν και τον Λόριγκ Ντάνφορθ στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τα παιδιά πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου. Βλ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Λόριγκ Ντάνφορθ, Παιδιά του ελληνικού Εμφυλίου. Πρόσφυγες και πολιτική της μνήμης. Αλεξάνδρεια, 2015.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας