Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ021 Παιδιά Πρόσφυγες του Εμφυλίου (1996 - 2006)

Μέρος της συλλογής προφορικών μαρτυριών που συγκεντρώθηκαν από τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν και τον Λόριγκ Ντάνφορθ στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τα παιδιά πρόσφυγες του ελληνικού εμφυλίου. Στη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν 130 συνεντεύξεις στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βουδαπέστη, στο Τορόντο και στα Σκόπια με άτομα ελληνικής και μακεδονικής καταγωγής που μετακινήθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή στις Παιδοπόλεις της Βασιλικής Πρόνοιας. Βλ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Λόριγκ Ντάνφορθ, Παιδιά του ελληνικού Εμφυλίου. Πρόσφυγες και πολιτική της μνήμης. Αλεξάνδρεια, 2015.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας