Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αρχείο εφημερίδων

Συλλογή του Αρχείου Εφημερίδων του Εργαστηρίου Ιστορίας  (ΑΕΕΙ):

  • Εφημερίδα Εργάτης (1907-1910)
  • Εφημερίδα Κήρυξ (1913-1920)
  • Εφημερίδα Θούριος (1974-1980)
  • Εφημερίδα Θεσσαλία (1997-1999, 2002-2009)
  • Εφημερίδα Νέος Τύπος (2002-2003)
  • Εφημερίδα Πρώτη (2002-2003)
Εφημερίδα Εργάτης (1907-1910)

Η σπάνια εφημερίδα Εργάτης εκδόθηκε στο Βόλο στα 1907-1910 και αναφερόταν σε κοινωνικά και εργατικά ζητήματα της εποχής. Το πλήρες σώμα της εφημερίδας υπάρχει στο Εργαστήριο σε ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου, έγινε θεματική αποδελτίωση, η οποία είναι διαθέσιμη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η αποδελτίωση του Εργάτη αναδεικνύει τα τοπικά εργατικά και συνδικαλιστικά θέματα, αλλά και τις γενικότερες ιδεολογικές και κοινωνικές αναζητήσεις μέσα από τη σκοπιά της σοσιαλιστικής και κομμουνιστικής πρωτοπορίας στην περίοδο του Μεσοπολέμου.

Εφημερίδα Κήρυξ (1913-1920)

Την σπάνια εφημερίδα του Βόλου Κήρυξ εξέδιδε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ο Δημοσθένης Κούρτοβικ. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου, έγινε πλήρης καταγραφή των διαθέσιμων φύλλων της εφημερίδας των ετών 1913-1920. Πλήρης οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Επίσης, έγινε θεματική αποδελτίωση και συγκροτήθηκε θεματικός κατάλογος των διαθέσιμων φύλλων με βάση έννοιες-κλειδιά της τοπικής ιστορίας. Οι θεματικές κατηγορίες περιλαμβάνουν τη δημόσια υγεία, την πρόνοια και τη φιλανθρωπία, εργατικά ζητήματα, τον πληθυσμό της πόλης του Βόλου, ζητήματα που αφορούν στη δημοτική αρχή, το λιμάνι και την ψυχαγωγία. Σχετικές υπο-ενότητες έχουν συμπεριληφθεί στο θεματικό κατάλογο, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τέλος, ψηφιοποιήθηκαν πρωτοσέλιδα της εφημερίδας τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως το κεντρικό άρθρο του εκδότη και δημοσιογράφου Δ. Κούρτοβικ.

Εφημερίδα Θούριος (1974-1980)

Το αρχείο της εφημερίδας Θούριος αποτελεί μέρος της δωρεάς των Νίκου Παπαμίχου & Ζιώγας Χρονάκη στο Εργαστήριο Ιστορίας.

Εφημερίδα Θεσσαλία (1997-1999, 2002-2009)

Το αρχείο της εφημερίδας Θεσσαλία αποτελεί μέρος της δωρεάς του Παντελή Λαζαρίδη στο Εργαστήριο Ιστορίας. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου, έγινε ταξινόμηση, καταγραφή και θεματική αποδελτίωση με θέμα: «Συλλογικά υποκείμενα στο δημόσιο χώρο», όπου καταγράφηκαν μια σειρά από κινητοποιήσεις κοινωνικών ομάδων (απεργίες, πορείες, αποκλεισμοί, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συλλαλητήρια, καταλήψεις, επεισόδια, αντιδράσεις πολιτών), με τους χώρους εκδήλωσής τους στον ιστό της πόλης.

Εφημερίδα Νέος Τύπος (2002-2003)

Το αρχείο της εφημερίδας Νέος Τύπος αποτελεί μέρος της δωρεάς του Παντελή Λαζαρίδη στο Εργαστήριο Ιστορίας.

Εφημερίδα Πρώτη (2002-2003)

Το αρχείο της εφημερίδας Πρώτη αποτελεί μέρος της δωρεάς του Παντελή Λαζαρίδη στο Εργαστήριο Ιστορίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας