Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ007 Μετανάστριες από την Ανατολική Ευρώπη (2003)

Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της συμμετοχής των γυναικών στη νέα μετανάστευση προς τη Νότια Ευρώπη. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις με 6 γυναίκες και 2 άντρες από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και το Ουζμπέκισταν. Στη συνέχεια οι φοιτητές ετοίμασαν μια ηλεκτρονική παρουσίαση του υλικού της έρευνας. Το υλικό αυτό ενσωματώθηκε σε ειδική ιστοσελίδα που σχεδιάστηκε από την Ιουλία Πεντάζου στο πλαίσιο του διατμηματικού προγράμματος «Φύλο και Ισότητα», μαζί με υλικό από το μάθημα του τομέα Ιστορίας «Φύλο και Μετανάστευση: Μορφές Κινητικότητας και πολιτικής συγκρότησης στον 20ο αιώνα».

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας