Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Εργαστήριο ιστορίας

Διευθυντής Εργαστηρίου Ιστορίας: Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Σερπέζης
Μέλη του Εργαστηρίου είναι όλοι οι διδάσκοντες του τομέα Ιστορίας του ΙΑΚΑ.

τηλέφωνο: 2421074844
e-mail: historylab@ha.uth.gr

ώρες λειτουργίας
Δευτέρα-Τετάρτη 10:00-14:00, Πέμπτη 10:00-14:00, Παρασκευή 10:00-12:00

Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων το παραπάνω ωράριο λειτουργίας του Εργαστηρίου τροποποιείται.

Το Εργαστήριο θα παραμείνει κλειστό στις 18-19/7 και από τις 24/7/2024 έως τις 2/9/2024.

Ο εσωτερικός κανονισμός ορίζει τους όρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και του δανεισμού των κινητών οργάνων.

Το Εργαστήριο Ιστορίας ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006 (ΦΕΚ Β’ 741, 20/6/2006) και βρίσκεται στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου στον Βόλο (Κτήριο 3, 5ος όροφος, αίθουσα 13). Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες των διδασκόντων και των σπουδαστών του Τμήματος στον Τομέα Ιστορίας και στεγάζει όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, των μελών του τομέα Ιστορίας, διδασκόντων, μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων.

Το Εργαστήριο διαθέτει βιβλιοθήκη, αρχείο εφημερίδων, χαρτοθήκη. Εδώ επίσης βρίσκονται οι μεταπτυχιακές εργασίες και οι διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στον τομέα Ιστορίας.

Εκπαίδευση

Στο χώρο του Εργαστηρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξοικειώνονται με τα προβλήματα και τις τεχνικές της ιστορικής τεκμηρίωσης, σε όλα τα πεδία που καλύπτουν οι ιστορικές σπουδές στο Τμήμα. Το εργαστήριο διαθέτει βασικά εργαλεία έρευνας είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλιογραφικούς οδηγούς, χαρτογραφικό υλικό, ψηφιακές συλλογές, μικροφίλμ κλπ.) τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για την εκπόνηση των σεμιναριακών και των πτυχιακών τους εργασιών. Στο εργαστήριο οι διδάσκοντες καταθέτουν φακέλους βιβλιογραφίας και αντίτυπα βιβλίων που μπορούν να χρησιμοποιούν φοιτητές και φοιτήτριες κατά το τρέχον διδακτικό εξάμηνο.

Στο  χώρο του Εργαστηρίου επίσης, διεξάγονται τα φροντιστηριακά μαθήματα του τομέα ιστορίας, καθώς και εξειδικευμένα σεμινάρια, στα οποία απαιτείται χρήση υπολογιστών ή πραγματοποιείται προβολή ταινιών.

Στο Εργαστήριο πραγματοποιούνται επίσης επιστημονικές συναντήσεις και συνεργασίες διδασκόντων ή/και φοιτητών.

Έρευνα

Το Εργαστήριο υποστηρίζει ιστορικές έρευνες ευρέως φάσματος, και ειδικότερα στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει ή διεξάγει αυτοτελώς το Τμήμα.

Εργαστηριακή Υποδομή

Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς το εργαστήριο διαθέτει τα παρακάτω εργαλεία έρευνας:

  1. Βιβλιοθήκη (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφικοί οδηγοί, κ.α)
  2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, κ.ά.)
  3. Αρχειακό υλικό (αρχείο εφημερίδων, σπάνια περιοδικά, συλλογές)
  4. Ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (σπάνιες εφημερίδες αρχών 20ού αιώνα, ψηφιακές συλλογές)
  5. Αρχείο οπτικοακουστικών μαρτυριών
  6. Χαρτοθήκη
  7. Βάσεις δεδομένων (προϊόντα ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφικές βάσεις)
  8. CDs, DVDs, μικροφίλμ
  9. Εξοπλισμός (φωτοαντιγραφικό, υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, βιντεοκάμερες, κλπ).
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας