Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προσωπικό τομέα ιστορίας

Μέλη ΔΕΠ

Δημήτρης I. Κυρτάτας
Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία, Ύστερη Αρχαιότητα, Θρησκεία στην αρχαιότητα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ρίκα Μπενβενίστε
Καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος Τμήματος
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης A. Πίκουλας
Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Ιστορική Τοπογραφία, Επιγραφική, Oικονομία της διατροφής (οίνος, λάδι)

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Πολυμέρης Βόγλης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Ιωάννα Λαλιώτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Σύγχρονου κόσμου (19ος-20ος) με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Άννα Ματθαίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ανδρονίκη Διαλέτη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μήτσος Μπιλάλης
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Σύγχρονη Ιστορία, Θεωρία της Ιστορίας, Ιστοριογραφία, Θεωρία της Τεχνολογίας, Σπουδές διαδικτύου, Σπουδές οπτικού πολιτισμού, Κριτική Θεωρία, Πολιτισμικές Σπουδές.

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ Παναχί
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ

Ρέα Ματσάγγου
ΕΔΙΠ
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία των Θρησκειών

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας