Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις του πανεπιστημίου έχουν ακυρωθεί μέχρι νεωτέρας λόγω της πανδημίας.

Πρόσφατες και επερχόμενες εκδηλώσεις του Τομέα Ιστορίας

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας