Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ020 Ζιάκας (1987-1996)

Ογδόντα συνεντεύξεις με κατοίκους του χωριού Ζιάκα και άλλων χωριών του Νομού Γρεβενών σχετικά με την κοινωνική ιστορία της περιοχής από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1980. Η συλλογή παραχωρήθηκε από τη Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν. Αντίγραφο της ίδιας συλλογής είναι προσβάσιμο και στα ΑΣΚΙ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας