Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ019 Εβραϊκή Κοινότητα Βόλου: η επιστροφή (2011)

Η έρευνα αυτή αφορά πτυχές της ιστορίας της εβραϊκής κοινότητας Βόλου από το Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα, με επίκεντρο την εμπειρία της Κατοχής και την επιστροφή των Εβραίων μετά τον πόλεμο στο Βόλο. Η συλλογή περιέχει 10 συνεντεύξεις που προέρχονται από την έρευνα για την μεταπτυχιακή εργασία της Κερασίας Μαλαγιώργη με τίτλο «Εμπειρίες των Εβραίων του Βόλου στην Κατοχή και στα Πρώτα Μεταπολεμικά Χρόνια» (2012).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας