Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ023 Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (2014-)

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου (ΟΠΙΒΟ) δημιουργήθηκε το 2014, αποτελείται από εθελοντές ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, εκπαιδευτικούς, αρχειονόμους και καλλιτέχνες, και συνεργάζεται με τα ΓΑΚ Μαγνησίας και το Τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η ΟΠΙΒΟ έχει συγκεντρώσει πάνω από 100 αφηγήσεις ζωής που καλύπτουν θεματικές όπως η δεκαετία του 1940, η μετανάστευση, και η βιομηχανική εργασία. Η συλλογή της ΟΠΙΒΟ είναι προσβάσιμη και στο Αρχείο των ΓΑΚ Μαγνησίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας