Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ013 Παιδοπόλεις (2009 - 2014)

Το σύστημα των 53 παιδοπόλεων που ιδρύθηκαν από τη Βασιλική Πρόνοια κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη, εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση ορφανών και φτωχών παιδιών, αλλά έθεσε και τις βάσεις για το σημερινό σύστημα πρόνοιας. Η έρευνα ξεκίνησε το 2009 εστιάζοντας αρχικά στην παιδόπολη Αγιά Σοφιά της Αγριάς και στην εμπειρία των παιδιών που φιλοξενήθηκαν εκεί στη διάρκεια του εμφυλίου. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες παιδοπόλεις και στα μετεμφυλιακά χρόνια. Η συλλογή περιέχει 180 συνεντεύξεις, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν από το συνεργάτη του Εργαστηρίου Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βασίλη Σάνδρη. Η συλλογή περιέχει και φωτογραφίες, βιντεοταινίες, γραπτές αναμνήσεις, και αρχειακό υλικό.

Σχετικά με το ίδιο θέμα, το Εργαστήριο Ιστορίας διαθέτει σε ψηφιακή μορφή το αρχείο της Ελένης Λελούδα, εντεταλμένης κυρίας της Βασιλικής Πρόνοιας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας