Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορική βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του εργαστηρίου ιστορίας απαριθμεί εκατοντάδες βιβλία και σειρές περιοδικών και συνεχώς εμπλουτίζεται. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση βασικών βιβλίων και περιοδικών αναφοράς, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, προς χρήση των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος. Ο βασικός κορμός της συλλογής εμπλουτίστηκε με τις δωρεές των Fred E. Hogan, Παντελή Λαζαρίδη, Απόστολου Γ. Λιβανού, Κάτιας Μυτιληναίου - De Queiros Mattoso, Νίκου Παπαμίχου και Ζώγιας Χρονάκη.

Για τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς του εργαστηρίου, η βιβλιοθήκη του εργαστηρίου ιστορίας διαθέτει τα παρακάτω εργαλεία έρευνας:

  1. Βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, βιβλιογραφικούς οδηγούς, κ.α. Κατεβάστε από εδώ τον κατάλογο [.xlxs, 340kB].
  2. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη (επιστημονικά άρθρα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, κα).
  3. Αρχειακό υλικό, έντυπο και ψηφιοποιημένο (αρχείο εφημερίδων, σπάνια περιοδικά και εφημερίδες, συλλογές).
  4. Χαρτοθήκη
  5. Βάσεις δεδομένων (προϊόντα ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλιογραφικές βάσεις).
  6. CDs, DVDs, μικροφίλμ

 

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας