Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ024 Οικονομική Κρίση (2017)

Περιλαμβάνει 13 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από φοιτητές του προπτυχιακού μαθήματος «Η Τεχνική της Συνέντευξης». Οι αφηγήσεις εστιάζουν στα βιώματα ανδρών και γυναικών στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το 2010 μέχρι σήμερα. Οι αφηγητές περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, μικρο-επιχειρηματίες, εργάτες, μια νοσοκόμα, μια καθαρίστρια, κι έναν ιερέα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας