Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ012 Βόλος, ο κόσμος της εργασίας (2009)

Ο Βόλος ήταν από τα τέλη του 19ου αιώνα μια «εργατούπολη» και γενέτειρα επίσης στις αρχές του 20ου αιώνα του ελληνικού εργατικού κινήματος. Η βιομηχανική εργασία, αλλά και η αποβιομηχάνιση των δεκαετιών του 1970 και 1980 σημάδεψαν την πόλη. Η έρευνα, στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν 18 συνεντεύξεις, είχε σκοπό να διερευνήσει τα ατομικά και συλλογικά βιώματα αυτών των εργαζομένων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας