Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ011 Δικτατορία. Αντιδικτατορικός αγώνας, εμπειρία της φυλακής (2007)

Η συλλογή περιέχει 27 συνεντεύξεις με άτομα που πήραν μέρος στο αντιδικτατορικό αγώνα (1967-1974) που πραγματοποιήθηκαν το 2008-2009 από τον Πολυμέρη Βόγλη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Around 1968, Activism, Networks, Trajectories» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Άλλες 4 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 2007 στην ίδια θεματική στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή Ερευνών έργου με τίτλο «Η προφορική μαρτυρία ως πηγή νέων ιστορικών γνώσεων».

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας