Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ011 Δικτατορία. Αντιδικτατορικός αγώνας, εμπειρία της φυλακής (2007-2018)

Η συλλογή περιέχει 43 συνεντεύξεις με άτομα που πήραν μέρος στο αντιδικτατορικό αγώνα (1967-1974) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το κύριο μέρος των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν το 2007-2009 από τον Πολυμέρη Βόγλη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Around 1968, Activism, Networks, Trajectories» του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Άλλες 4 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 2007 στην ίδια θεματική στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή Ερευνών έργου με τίτλο «Η προφορική μαρτυρία ως πηγή νέων ιστορικών γνώσεων». Η συλλογή συμπληρώθηκε το 2018 με ακόμα 4 συνεντεύξεις του Πολυμέρη Βόγλη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας