Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ022 Απόφοιτοι ΙΑΚΑ (2014)

Οκτώ βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις με γυναίκες που αποφοίτησαν από το ΙΑΚΑ. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν το 2014 από προπτυχιακούς φοιτητές του σπονδυλωτού ψηφιακού μαθήματος «Εθνογραφία: Διαμορφώνοντας το σύγχρονο πεδίο»

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας