Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ003 Η Εβραϊκή Κοινότητα Βόλου (2002)

Σε σύγκριση με άλλες εβραϊκές κοινότητες ανά την Ελλάδα, η εβραϊκή κοινότητα του Βόλου είχε πολύ λιγότερα θύματα στο Ολοκαύτωμα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι πολλές εβραϊκές οικογένειες του Βόλου αναζήτησαν και βρήκαν καταφύγιο στα ορεινά χωριά του Πηλίου. Η έρευνα, στη διάρκεια της οποίας καταγράφτηκαν 9 μαρτυρίες, αποσκοπούσε στην καταγραφή της εμπειρίας αυτών των ανθρώπων, τόσο κατά τη διάρκεια της «αυτο-εξορίας» τους στο Πήλιο όσο και κατά την επιστροφή τους στην πόλη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας