Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Μαύρη ριζοσπαστική παράδοση και κριτική φυλετική θεωρία

 • Κωδικός: ΚΑ2331
 • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Εξάμηνο: 5
 • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πηνελόπη Παπαηλία
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2024-2025 εαρινό, 2022-2023 εαρινό

Περίληψη

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μαύρη ριζοσπαστική σκέψη, δράση και τέχνη. Παρουσιάζει μια συστηματική κριτική της δυτικής έννοιας της «φυλής» και της εργαλειακής χρήσης της φυλετικής σκέψης για την εδραίωση της δυτικής αποικιακής εξουσίας. Ακολουθώντας τη ριζοσπαστική μαύρη παράδοση και τοποθετώντας την τραυματική εμπειρία της δουλειάς– αλλά και τους θαρραλέους αγώνες εναντίων αυτής της βίας, εκμετάλλευσης και νεκροπολιτικής - θα μας οδηγήσει σε μια κριτική αναθεώρηση των βασικών εννοιών της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκέψης: έννοιες όπως η ιδιοκτησία, η ελευθερία, η εργασία, ο πολίτης, η τέχνη, η επανάσταση, το μέλλον, κ.ά. Το μάθημα θα επιχειρήσει επίσης μια καίρια κριτική της ανθρωπολογικής αποφυγής της μελέτης της λευκής κυριαρχίας ως παγκοσμίου συστήματος εξουσίας λόγω της επένδυσης της επιστήμης στην έννοια του πολιτισμού. Τέλος, θα συζητήσουμε τη γενεαλογία των φυλετικών θεωριών στην Ελλάδα με έμφαση στις δυτικές κατασκευές της λευκότητας και τον ρόλο τους στη συγκρότηση των λόγων περί αισθητικής και πολιτισμικής ανωτερότητας.
 • Ανθρωπολογία, εποικιστική αποικιοκρατία και η έννοια της της «φυλής»
 • Φυλετικός καπιταλισμός – αναθεωρήσεις του μαρξισμού
 • Λευκή κυριαρχία, λευκή αθωότητα, αντι-μαυρότητα
 • Η επανάσταση στην Αϊτή
 • Μαύρος φεμινισμός και κατάργηση
 • Μαύρη τέχνη και ριζοσπαστική αισθητική παράδοση
 • Ο Μαύρος Ατλαντικός και το Μεσαίο Πέρασμα
 • Φυλή και κλασικές σπουδές
 • Αφροφουτουρισμός
 • # Black Lives Matter
 • Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα και η αποαποικιοποίηση της Ευρώπης

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας