Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αποικιοκρατία και πολιτισμική κριτική

  • Κωδικός: ΚΑ1801
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Πηνελόπη Παπαηλία
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2009-2010 εαρινό

Περίληψη

Το σεμινάριο εξετάζει τη λεγόμενη «πολιτισμική» στροφή στις αποικιακές και μεταποικιακές σπουδές. Από το τέλος του 1970 και μετά, αναλυτές από διάφορες επιστήμες έχουν δείξει ότι η αποικιοκρατική διαδικασία δεν αποτελεί αποκλειστικά πολιτικο-οικονομικό εγχείρημα, αλλά ότι στηριζόταν σε μια συμβολική οικονομία: ένα ολόκληρο σύστημα γνώσης/εξουσίας. Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις εξελίξεις αυτές, πρώτα, στο πλαίσιο της λογοτεχνικής θεωρίας και μετά σε ανθρωπολογικές αναλύσεις που προτείνουν μια διερευνημένη προσέγγιση στην έννοια του «πολιτισμού». Η ύλη του μαθήματος συμπεριλαμβάνει μυθιστορήματα, κινηματογραφικές ταινίες, κόμικς, αρχιτεκτονική, φωτογραφίες, ζωγραφικά έργα, βιντεοπαιχνίδια, καθώς και ιστορικές και εθνογραφικές μελέτες και κείμενα πολιτισμικής θεωρίας.

Συγγράμματα

  • Αθανασίου Α., Καραβαντά Μ., Λαλιώτου Ι., Παπαηλία Π. (επιμ.) (2016): Αποδομώντας την αποικιοκρατία: Θεωρία και πολιτική της μετααποικιακής κριτικής, Αθήνα: Νήσος
  • Γουργουρής, Σ. (2007): Έθνος-όνειρο.Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα: Κριτική
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας