Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία του θανάτου

  • Κωδικός: ΚΑ2171
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αυτό καταπιάνεται μ' ένα κλασικό θέμα της ανθρωπολογικής έρευνας: τον θάνατο. Στην ανθρωπολογική ανάλυση, ο θάνατος, αντί για ένα ξεκάθαρο βιολογικό γεγονός, εμφανίζεται ως ένα αμφίσημο όριο στο επίκεντρο σύνθετων κοινωνικών σχέσεων, ποικιλόμορφων πολιτισμικών πρακτικών και ιδεολογιών, καθώς και κρίσιμων πολιτικών παρεμβάσεων.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην πολιτική διάσταση του θανάτου και, συγκεκριμένα, στον θάνατο του (ταξικού, έμφυλου, εθνοτικού) Άλλου, βάζοντας στον επίκεντρο της συζήτησης τις τεχνολογίες και πολιτικές διαχείρισης του νεκρού σώματος – από τους body-snatchers της Βικτωριανής εποχής (και τους ιατρούς, αρχαιολόγους και ανθρωπολόγους που προμήθευαν) στο CSI και σύγχρονες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις παραδόσεις σχετικά με τους undead (φαντάσματα, βαμπίρ, ζόμπι) και τη σημασία τους ως μορφές κριτικής της δυτικής μεταφυσικής και των σχέσεων εξουσίας (καπιταλισμός, αποικιοκρατία, σεξισμός, κτλ.) Στο τέλος του μαθήματος θα ανοίξουμε μια συζήτηση για την πολιτική του πένθους που θα συνεχίσουμε και στο εαρινό εξάμηνο στο μάθημα «Ανθρωπολογία της Μνήμης».

Το μάθημα θα αποτελέσει εισαγωγή στη θεωρία της βιοπολιτικής και «νεκροπολιτικής» (Φουκώ, Butler, Μbembe), ενώ επίσης θα θίξουμε το πεδίο των animal studies, μέσα από μια ενότητα σχετικά με animal death.

Συγγράμματα

  • Μακρυνιώτη Δ. (επιμ.) (2008): Περί θανάτου, Αθήνα: Νήσος
  • Σερεμετάκη Νάντια (2017): Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα, Αθήνα: Πεδίο
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας