Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ανθρωπολογία και Εθνογραφία στην Ανατολική Μεσόγειο και την «Μέση Ανατολή»: Συμβολή στην Αναθεώρηση των Σπουδών Περιοχής

  • Κωδικός: ΣΚ1120
  • Κατεύθυνση: -
  • Εξάμηνο: 1
  • Κατηγορία: Μεταπτυχιακό σεμινάριο
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Βασιλική Γιακουμάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 15.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 χειμερινό

Περίληψη

Μέσα από τη μελέτη κοινωνιών και πολιτισμών που εντάσσονται στις γεωγραφικές / γεωπολιτικές κατηγορίες Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή, το μάθημα επιδιώκει να λειτουργήσει σε δύο κυρίως κατευθύνσεις:

  • την εξοικείωση με την εθνογραφία και με το ανθρωπολογικό βλέμμα, ως βασικό διανοητικό και ακαδημαϊκό εφόδιο, και
  • την εκ νέου θεώρηση των σπουδών περιοχής (areastudies), ως συνέχεια της ιστορικής στιγμής αυτο-κριτικής της ανθρωπολογίας στα σύγχρονα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο «ετικέτες» που αλληλοεπικαλύπτονται(Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή) επιλέγονται για να καταστήσουν πιο ασαφή τα όρια της «περιοχής», προβάλλοντας τη μεταβλητότητά της ανάλογα με την ιστορικο-πολιτική συγκυρία.  Αναδεικνύονται, κατ’ αυτό τον τρόπο, αντιληπτικές ακαμψίες του παρελθόντος που απο-πολιτικοποιούσαν την εκάστοτε «περιοχή», την απεικόνιζαν στατική, ή/και της απέδιδαν ένα πολιτισμικό προφίλ που κινδύνευε να καταλήξει σεοντολογικό χαρακτηριστικό.

Στο μάθημα μελετάμε εθνογραφίεςπου αναδεικνύουν την σύγχρονη καθημερινότητα σε κοινωνίες όπως το Ιράν, το Ισραήλ, τα Αραβικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Κύπρος, η Παλαιστινιακή Αρχή, η Ιορδανία, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν, κ.ά.  Συγχρόνως μελετάμε εθνογραφίες κοινωνιών/κοινοτήτωνπου εντοπίζονται «εντός» του έθνους-κράτους, ή το «διαπερνούν» (νομαδικές, εθνοτικές, θρησκευτικές, μεταναστευτικές, ή προ-κρατικές).  Στη διαδρομή αυτή, αποδομούμε παγιωμένα σχήματα για την «περιοχή», όπως οι ταυτίσεις με τη θρησκεία (Ισλάμ) καιτην πολιτική ένταση, ή απεικονίσεις του «έκρυθμου», του «εύφλεκτου», και του «λάγνου»·  συζητάμε την αποικιοκρατία ως κυρίαρχο θέμα·και αναδεικνύουμεκλασικές θεματικές, όπως οι «λαϊκές» και «ελίτ» κουλτούρες, η θρησκευτικότητα, το φύλο, η κατανάλωση,ή οι υλικοί πολιτισμοί.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας