Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Τελετουργίες και επιτελέσεις

  • Κωδικός: ΚΑ2301
  • Κατεύθυνση: Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Δάφνη Τραγάκη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2021-2022 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00-21:00, αιθ. Θ

Περίληψη

Το μάθημα παρουσιάζει θεμελιώδεις θεωρητικές έννοιες στην ανθρωπολογία της τελετουργίας και της επιτέλεσης μέσα από εθνογραφικές μελέτες και παραδείγματα προερχόμενα από τις παραστατικές τέχνες. Ενδιαφέρεται να ενεργοποιήσει τον προβληματισμό πάνω σε κεντρικά ζητήματα, όπως η επιτελεστική ανάδυση της υποκειμενικότητας, η προθετικότητα και η επινοητικότητα, η ενσωμάτωση, η οριακότητα, η διαλογικότητα, η μεταφορά, προφορικότητα και αφήγηση, η συγκρότηση της απόκλισης, του ανήκειν και της συνάθροισης, η επιτελεστικότητα, η κατασκευή της μνήμης, η ποιητική του χρόνου και του τόπου. Ταυτόχρονα, εστιάζει στην παραγωγή του εθνικού/φυλετικού/ταξικού/έμφυλου στη μελέτη των επιτελέσεων και των τελετουργιών ως ιστορικών, πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών.

Συγγράμματα

  • Σερεμετάκη Νάντια (2017): Η τελευταία λέξη στης Ευρώπης τα άκρα, Αθήνα: Πεδίο
  • Van Gennep, A. (2016): Τελετουργίες διάβασης, Αθήνα: Ηριδανός
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας