Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Έλενα Τζελέπη

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, σύγχρονη κριτική θεωρία, φεμινιστική σκέψη και θεωρίες φύλου, φιλοσοφία της τέχνης, πολιτισμική κριτική, σύγχρονες αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και τραγωδίας
  • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 16:00-18:00
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Έλενα Τζελέπη πήρε διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας του New School for Social Research στη Νέα Υόρκη (2007). Έχει διδάξει, μεταξύ άλλων, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, Νέα Υόρκη, στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο του Καΐρου, Κάιρο, στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Ελσίνκι, στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Φύλο, Κοινωνία, και Πολιτική» του Παντείου Πανεπιστημίου και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Λονδίνο). Έχει τελέσει, μεταξύ άλλων, ερευνήτρια στα ερευνητικά κέντρα Center for the Study of Social Difference και Institute for Research on Women and Gender του Πανεπιστημίου Κολούμπια, και στο ερευνητικό κέντρο Birkbeck Institute for the Humanities του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Δημοσιεύσεις

Επιλεκτικές δημοσιεύσεις
  • Αντινομίες της Αντιγόνης: Κριτικές Θεωρήσεις του Πολιτικού, Συλλογικός τόμος, Επιμέλεια και εισαγωγή, Αθήνα: Εκκρεμές, 2014.
  • Rewriting Difference: Luce Irigaray and ‘the Greeks ’, Συλλογικός τόμος, Επιμέλεια και εισαγωγή (συν-επιμέλεια με την Αθηνά Αθανασίου), προλογίζει η Gayatri Chakravorty Spivak, Νέα Υόρκη: State University of New York Press (SUNY Press), 2010.
Πρόσφατα άρθρα
  • «Metaphysical topographies re-layered: Critique and the feminine», στο συλλογικό τόμο Textual Layering: Contact, Historicity, Critique, επιμέλεια Μαρία Μαργαρώνη, Απόστολος Λαμπρόπουλος και Χρήστος Χατζηχρήστος, Lanhan, Maryland: Lexington Books - Rowman & Littlefield, 2017.
  • «Vulnerable corporealities and precarious belongings in Mona Hatoum’s art», στο συλλογικό τόμο Resistance in Vulnerability, επιμέλεια Judith Butler, Zaynep Gambetti, and Leticia Sabsay. Durham, North Carolina: Duke University Press, 2016.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας