Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Βασιλική Γιακουμάκη

  • Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγήτρια
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εθνοτικές Ταυτότητες, Μειονότητες, Πολιτικές Πολυπολιτισμικότητας, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Σύγχρονες Μορφές Θρησκευτικότητας, Διατροφικές Κουλτούρες
  • Γραφείο: 5 11
  • Τηλέφωνο: 2421074532
  • e-mail:
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Η Βασιλική Γιακουμάκη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και έχει λάβει το διδακτορικό της από το New School for Social Research της Νέας Υόρκης (2003). Έχει Master's σε πολιτισμικές σπουδές στο χώρο των ΜΜΕ από το Πανεπιστήμιο του Leicester Μ. Βρετανίας (1993), και πτυχίο από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας (1989).
Έχει εργασθεί και διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, και έχει επίσης εργασθεί ως διδάσκουσα στα Πανεπιστήμια New York University και Harvard.
Έχει εργασθεί ως ερευνήτρια σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Μακεδονίας, και Γεωπονικό Αθηνών.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανθρωπολογία των θεσμών, και ειδικά σε θέματα που αφορούν εθνοτικές ταυτότητες και πολιτικές πολυπολιτισμικότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο, και Ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτισμού.
Ιδιαίτερο θεματικό ενδιαφέρον μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει υπάρξει ο χώρος της τροφής/διατροφής και οι σύγχρονες καταναλωτικές συμπεριφορές.  Επίσης έχει ασχοληθεί με θέματα εβραϊκής ταυτότητας και κουλτούρας στον ελληνικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  Πιο πρόσφατο ερευνητικό ενδιαφέρον είναι το θέμα της θρησκείας στη δημόσια σφαίρα, και ειδικότερα η θρησκευτικότητα και οι θρησκευτικές πρακτικές στους σημερινούς Έλληνες.

Vassiliki Yiakoumaki received her PhD in cultural anthropology at the New School for Social Research, New York (2003). She has an MA in Mass Communications from the University of Leicester, UK (1993), and a BA from the University of Ioannina, School of Philosophy, Dept. of Philosophy-Education-Psychology (1989).
She has taught at Panteion University, Athens, and Columbia University, New York, and also has teaching experience at Harvard University and New York University.
She has conducted research for European-Union research programs, through the Universities of Crete, Macedonia, and the Agricultural University of Athens.
Her research interests focus on the anthropology of institutions, and particularly on issues pertaining to ethnic identities and politics of multiculturalism in Europe, and on European cultural policies. In this context, she has developed a particular research interest in the area of food and eating in connection to modern consumption.  Currently she is exploring, and teaches on, issues of jewish identity and culture in Greece and the rest of Europe.  Her research focuses on religion and the public sphere, and particularly ideas and practices of religiosity among contemporary Greeks.

 

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας