Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019
 • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019.
 • Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατρείς (13).
 • Περίοδος εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου, από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.
 • Διάρκεια εξετάσεων τρεις (3) εβδομάδες.

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.
 2. Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.
 3. Διάρκεια διδακτικών εβδομάδων δεκατέσσερις (14).
 4. Περίοδος εξετάσεων εαρινού εξαμήνου, από Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020.
 5. Διάρκεια εξετάσεων τρεις (3) εβδομάδες.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΞΑΜΗΝΑ:

 • Περίοδος εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2020, από Δευτέρα 31/08/2020 έως και Παρασκευή 18/09/2020.
 • Διάρκεια εξετάσεων τρεις (3) εβδομάδες.
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας