Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-2024

Χειμερινό εξάμηνο
 • Έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 17-10-2023
 • Λήξη χειμερινού εξαμήνου: 26-01-2024
 • Έναρξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου: 05-02-2024
 • Λήξη εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου: 23-02-2024
 • Ορκωμοσίες: Τελευταίο 10ήμερο Νοεμβρίου
 • Αργίες: Παρασκευή 17-11-23, Δευτέρα 25-12-23 – Παρασκευή 05-01-24, Τρίτη 30-01-24
Εαρινό εξάμηνο
 • Έναρξη εαρινού εξαμήνου: 26-02-2024
 • Λήξη εαρινού εξαμήνου: 07-06-2024
 • Έναρξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου: 17-06-2024
 • Λήξη εξεταστικής εαρινού εξαμήνου: 05-07-2024
 • Ορκωμοσίες: Τελευταίο 10ήμερο Μαρτίου και δεύτερο 15ήμερο Ιουλίου
 • Αργίες: Δευτέρα 18-03-24, Δευτέρα 25-03-24, Δευτέρα 29-04-24 – Παρασκευή 10-05-24, Δευτέρα 24-06-24
Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων
 • Έναρξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024: Δευτέρα 02-09-2024
 • Λήξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2024: Παρασκευή 20-09-2024

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2024-2025

Χειμερινό εξάμηνο
 • Διάρκεια Διδασκαλίας (14 εβδομάδες):
  Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 23-09-2024
  Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή 10-01-2025
 • Εξεταστική Περίοδος (3 εβδομάδες):
  Από Δευτέρα 20-01-2025 έως και Παρασκευή 07-02-2025
 • Ορκωμοσίες:
  Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2024
 • Αργίες:
  Δευτέρα 28-10-2024 (Εθνική Επέτειος)
  Κυριακή 17-11-2024 (Επέτειος Πολυτεχνείου)
  Παρασκευή 06-12-2024 (Εορτή Αγίου Νικολάου, Πολιούχου Βόλου)
  Δευτέρα 06-01-2025 (Εορτή των Θεοφανίων)
  Πέμπτη 30-01-2025 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)
 • Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς:
  Από Δευτέρα 23-12-2024 έως και Δευτέρα 06-01-2025
Εαρινό εξάμηνο
 • Διάρκεια Διδασκαλίας (14 εβδομάδες):
  Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 10-02-2025
  Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 30-05-2025
 • Εξεταστική Περίοδος (3 εβδομάδες):
  Από Τρίτη 10-06-2025 έως και Παρασκευή 27-06-2025
 • Ορκωμοσίες:
  Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2025 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2025
 • Αργίες:
  Δευτέρα 03-03-2025 (Καθαρά Δευτέρα)
  Τρίτη 25-03-2025 (Εθνική Επέτειος)
  Πέμπτη 01-05-2025 (Πρωτομαγιά)
  Δευτέρα 09-06-2025 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)
 • Διακοπές Πάσχα:
  Από Μ. Δευτέρα 14-04-2025 έως και Παρασκευή 25-04-2025
Περίοδος συμπληρωματικών εξετάσεων
 • Από Δευτέρα 01-09-2025 έως και Παρασκευή 19-09-2025 (Διάρκεια εξετάσεων 3 εβδομάδες)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας