Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

Συμβασιούχοι καθηγητές

Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνικής Ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αντώνης Αντωνίου
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κωνσταντίνος Γκοτσίνας
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κατερίνα Θεοδωρακοπούλου
Συμβασιούχος Διδάσκων
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Καλλίοπη Μαυρομμάτη
Συμβασιούχος Διδάσκουσα
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Φυσικό περιβάλλον στο Βυζάντιο, Κοινωνία και καθημερινός βίος των Βυζαντινών, Ιστορική γεωγραφία και επιστήμη

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Κωνσταντία Μουστάνη
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Βασίλειος Παππάς
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Φιλολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αρετή Πεντεδέκα
Μεταδιδακτορική Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Πέτρος Πετρίδης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Νίκος Τζαφλέρης
Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας