Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ομότιμοι και διατελέσαντες καθηγητές

Ομότιμοι καθηγητές

Χριστίνα Αγριαντώνη
Ομότιμος Καθηγήτρια
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεότερη ιστορία με έμφαση στη βιομηχανική και οικονομική ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν
Ομότιμος Καθηγήτρια
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προφορική Ιστορία, Σπουδές Μνήμης, Μετανάστευση, Εθνοτικές Ομάδες, Ανθρωπολογία της Βίας, Πολιτική Ανθρωπολογία, Εθνογραφία του ελληνικού Εμφυλίου

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Διατελέσαντες καθηγητές

Έφη Γαζή
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία και Θεωρία Ιστοριογραφίας

Πάρις Γουναρίδης†
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή Ιστορία

Πάρης Κονόρτας
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Οθωμανική ιστορία

Αντίκλεια Μουνδρέα-Αγραφιώτη
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Σήλια-Βασιλική Νικολαϊδου
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνιολογία

Σταύρος Περεντίδης
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή ιστορία

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας