Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Μέλη ΔΕΠ

Ευάγγελος Αυδίκος
Καθηγητής
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Λαογραφία, θεωρητικά και μεθοδολογικά λαϊκού πολιτισμού, πολιτισμικές και εθνοτικές ταυτότητες, τελετουργίες, υπερφυσικό, αστικός χώρος

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννης Βαραλής
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή αρχαιολογία και αρχιτεκτονική, εικονογραφία και γλυπτική, μεταβυζαντινή ζωγραφική

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μαρία Βασιλάκη
Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής τέχνης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Πολυμέρης Βόγλης
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Βασιλική Γιακουμάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εθνοτικές Ταυτότητες, Μειονότητες, Πολιτικές Πολυπολιτισμικότητας, Θρησκεία και Δημόσια Σφαίρα, Σύγχρονες Μορφές Θρησκευτικότητας, Διατροφικές Κουλτούρες

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ελευθερία Δέλτσου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: αστική και αγροτική ανθρωπολογία, ελληνική εθνογραφία, πολιτικές του πολιτισμού, ανθρωπολογία του χώρου, οικονομική ανθρωπολογία, ανθρωπολογία του τουρισμού, Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοιολογήσεις της αρχαιότητας, κοινωνικά κινήματα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ανδρονίκη Διαλέτη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της πρώιμης νεότερης Ευρώπης

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Δημήτρης I. Κυρτάτας
Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ιστορία, Ύστερη Αρχαιότητα, Θρησκεία στην αρχαιότητα

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννα Λαλιώτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία του Σύγχρονου κόσμου (19ος-20ος) με έμφαση στις διαπολιτισμικές σχέσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Λεβέντη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης Λώλος
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής, Διεθυντής Τομέα Αρχαιολογίας
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Άννα Ματθαίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ρίκα Μπενβενίστε
Καθηγήτρια, Διεθύντρια Τομέα Ιστορίας
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία της Μεσαιωνικής Ευρώπης

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μήτσος Μπιλάλης
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Θεωρία και Τεχνολογία της Ιστορικής Πληροφορίας

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική, την αγγειογραφία, την εικονογραφία, την Αρχαιολογία της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας και την Ετρουσκολογία

Σε άδεια αυτό το εξάμηνο


Πηνελόπη Παπαηλία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διεθύντρια Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορική ανθρωπολογία, πολιτισμική μνήμη και ιστορική κουλτούρα, ψηφιακή εθνογραφία, θεωρία των νέων μέσων, μετα-αποικιακές σπουδές, φεμινιστική θεωρία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης A. Πίκουλας
Καθηγητής
Τομέας: Ιστορίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Ιστορική Τοπογραφία, Επιγραφική, Oικονομία της διατροφής (οίνος, λάδι)

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Τουρναβίτου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δάφνη Τραγάκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τομέας: Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ανθρωπολογία της Μουσικής και Εθνομουσικολογία, Μουσική Εθνογραφία, Eπιτέλεση, Πολιτικές της Μουσικής, Ηχοτοπία και Αστικός Χώρος, Μουσική και Ευρωπαϊκότητα, Αισθήσεις

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας