Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

25/09/2017

Ταυτοποίηση πρωτοετών φοιτητών ΙΑΚΑ

Οι πρωτοετείς φοιτητές καλούνται αυτοπροσώπως  (ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτουμένου πρόσωπου) να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2017 (καθημερινά 11.00-13.00) τα παρακάτω:

  • Αίτηση Εγγραφής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου
  • Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες)
  • Βεβαίωση Διαγραφής (σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο  Τμήμα)

Εναλλακτικά με την αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν  και ταχυδρομικά  (Παν/μιο Θεσσαλίας, Γραμματεία  Τμήματος  ΙΑΚΑ ημιώροφος,  Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Τ.Κ. 382 21 Βόλος ). Στην περίπτωση αυτή  η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

Η χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών και  των κωδικών  πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος και του ΥΠΑΙΘ θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής.

18/09/2017

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 25/9 για το προπτυχιακό και 2/10 για το μεταπτυχιακό.

12/09/2017

Νέος Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καλεί τους φοιτητές του να παραβρεθούν σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με τον νέο Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00 π.μ στο αμφιθέατρο Σαράτση.

11/09/2017

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2017

Καλούνται οι φοιτητές του ΙΑΚΑ που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην εξεταστική Σεπτέμβριου 2017 και να συμμετάσχουν στην ορκωμοσία Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017, να επικοινωνήσουν άμεσα με τη γραμματεία προκειμένου να δηλώσουν το όνομα τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας