Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

24/05/2019

Εμβόλιμη εξεταστική

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής.

24/05/2019

Υποτροφίες ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ κύκλος», προκηρύσσει 601 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

20/05/2019

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019.

15/05/2019

Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων

Καταληκτήρια ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 7η Ιουλίου 2019.

07/05/2019

Pelion Summer Lab

Καταληκτήρια ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 25η Μαΐου 2019.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας