Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

30/06/2020

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Στο ΙΑΚΑ προβλέπονται θέσεις για τα αντικείμενα:
1. Βυζαντινή ιστορία
2. Αρχές κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας
3. Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη
4. Ιστορία της τέχνης
5. Σύγχρονη πολιτισμική ιστορία

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 20 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ..
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.

29/06/2020

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, και δικαιώματος στέγασης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης-Στέγασης πρέπει να κάνουν χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Οι αιτήσεις για το δικαίωμα στέγασης  θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και  την Κυριακή  19 Ιουλίου 2020. Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα  29 Ιουνίου έως και την Πέμπτη  30 Ιουλίου 2020

25/06/2020

Πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων εαρινού εξαμήνου

Προσθήκη: Ανακοινώνεται ότι το μάθημα του κ. Μπιλάλη Μ. «Θεωρία και ιστορία της τεχνολογίας» θα εξεταστεί εξ'αποστάσεως γραπτώς μέσω της πλατφόρμας e-class με τη μέθοδο Α1 την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 08:00-14:00 σε 12 μισάωρα γκρουπ εξεταζομένων, όπως θα τα διαμορφώσει ο διδάσκων.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων για το τρέχον εξάμηνο. Οι εξετάσεις αυτές θα γίνουν μέσω του eclass.

04/06/2020

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ανακοινώνεται  από τη Συνέλευση του Τμήματος ΙΑΚΑ (συνεδρίαση 11η/3-6-2020) ότι λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας, δεν μπορεί να διεξαχθεί η Πρακτική Άσκηση που απαιτείται για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων και αντιστοιχεί σε 9 ects. Για το λόγο αυτό, στους αποφοίτους του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (2019-2020) δεν θα χορηγηθεί βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

29/05/2020

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου

Τέταρτη έκδοση:
Αλλαγές στο τρόπο εξέτασης.

Ανακοινώνεται ότι στο διάστημα από 22 Ιουνίου 2020 έως και 7 Αυγούστου 2020 θα γίνουν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Εμβόλιμη εξεταστική δεν θα γίνει.

Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος γνωστοποιείται ή έχει γνωστοποιηθεί ήδη από τον διδάσκοντα.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν πρέπει να εγγραφούν στο eclass, στη λίστα συμμετεχόντων κάθε μαθήματος που δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν στην έναρξη του εξαμήνου. Δεν θα γίνουν δεκτές εγγραφές στο eclass σε μαθήματα που δεν δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική γραμματεία κατά την έναρξη του εξαμήνου. Απαραίτητη η άμεση εγγραφή στο eclass, στη λίστα συμμετεχόντων, ειδικά για τα μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά.

10/04/2020

Κατατακτήριες εξετάσεις

Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας