Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

15/11/2017

Ορκωμοσία Νοεμβρίου 2017

Η απονομή πτυχίων θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέτρο "Γιάννη Κορδάτος" την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017.

Ώρα 09:45:
α) Αναγόρευση Διδακτόρων της Σχολής
β) Ορκωμοσίες αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ώρα 12:30:
Ορκωμοσία προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Για την εύρυθμη διεξαγωγή των τελετών ορκωμοσίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εντός του Αμφιθεάτρου, τόσο στην αίθουσα – τον εξώστη όσο και στον περιβάλλοντα χώρο, δεν επιτρέπεται η χρήση σερπαντίνων, κομφετί, χρήση κόρνας κ.λ.π.

Κατά την ημέρα της ορκωμοσίας οι ορκιζόμενοι απόφοιτοι καλούνται να προσέλθουν στο βεστιάριο, που βρίσκεται στον χώρο διεξαγωγής της τελετής, δέκα πέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής προκειμένου να ετοιμαστούν. Στο βεστιάριο θα παραλαμβάνουν τήβεννο με την προσκόμιση της αστυνομικής τους ταυτότητας, η οποία θα τους επιστραφεί μετά το πέρας της τελετής κατά την παράδοση της τηβέννου.

31/10/2017

Δήλωση συγγραμάτων (σύστημα Εύδοξος)

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2017-18 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Η διανομή συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας