Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

23/07/2019

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την παροχή δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2019-20, η οποία πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου έως την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

22/07/2019

Θέσεις ΠΔ 407/80

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων με το Π.Δ. 407/80, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις. Για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020, στο ΙΑΚΑ προβλέπονται δύο θέσεις στα γνωστικά αντικείμενα:
1. Ιστορία του Ολοκαυτώματος
2. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 23-7-2019 έως 8-8-2019. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης βρίσκεται εδώ.

24/06/2019

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη 24 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 με ευθύνη των υποψηφίων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας