Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

26/11/2020

Ορκωμοσία

Ανακοινώνεται ότι για τους/τις αποφοίτους του Προπτυχιακού και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος ΙΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ορκωμοσία την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00-14:30 (Π.Μ.Σ.) και 14:30-15:00 (Π.Π.Σ.) .

Όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους κι επιθυμούν να συμμετέχουν, καλούνται ν' αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας πρωτότυπα υπογεγραμμένα το αργότερο έως την Τετάρτη 02/12/2020:

Επίσης, απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωση μη οφειλής συγγραμμάτων ή άλλου υλικού από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ. (η σχετική βεβαίωση μπορεί με αίτημά τους να αποσταλεί ηλεκτρονικά απευθείας  στη Γραμματεία).

Όσοι/ες έχουν λάβει πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών κι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, καλούνται ν' αποστείλουν μόνο τη σχετική αίτηση και το πρωτόκολλο.

Οι φοιτητικές ταυτότητες θα ακυρωθούν τη μέρα της ορκωμοσίας.

26/11/2020

Κατατακτήριες εξετάσεις

Μετά από σχετική υπουργική απόφαση, οι κατατακτήριες εξετάσεις αναβάλλονται. Η νέα ημερομηνία θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

30/10/2020

Ανακοινώσεις μαθημάτων

Με απόφαση της Συγκλήτου, όλα τα μαθήματα του ΠΘ γίνονται διαδικτυακά μέχρι νεωτέρας, χωρίς καμιά εξαίρεση.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας