Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανακοινώσεις

22/01/2019

Φροντιστήριο πρωτοετών

Το φροντιστηριακό μάθημα του εαρινού εξαμήνου «Η αναζήτηση των πηγών» για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα θα γίνονται στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε πέντε τμήματα:

  • Δευτέρα 09:00-11:00, 11:00-13:00, 15:00-17:00
  • Πέμπτη 09:00-11:00, 11:00-13:00

Για να ολοκληρωθεί η δήλωση του φροντιστηρίου απαιτείται εγγραφή σε συγκεκριμένο τμήμα. Αφού εγγραφείτε στο μάθημα στο eclass, επιλέγετε από το μενού (αριστερά) το «ομάδες χρηστών» και εγγράφεστε στο τμήμα που επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο 'Έγγραφή' (δίπλα στο όνομα της ομάδας).

16/01/2019

Εμβόλιμη εξεταστική

Τροποποιήσεις στο πρόγραμμα της εμβόλιμης εξεταστικής.

16/01/2019

Αρχαιολογικοί διάλογοι

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για θεματικές συνεδρίες, στρογγυλές τράπεζες κλπ μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2019.

12/12/2018

Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Π. Θ. ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων φοιτητών δωρεάν σίτισης από 7/1/2019 έως 30/6/2019. Οι δικαιούχοι φοιτητές δωρεάν σίτισης, μπορούν να περάσουν από 13/12/2018 μέχρι και 26/1/2019 από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης για το έτος 2019 (με ισχύ έως 30 Σεπτεμβρίου 2019).

29/11/2018

Προκήρυξη μεταπτυχιακών

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφάσισε την προκήρυξη οκτώ (8) συμπληρωματικών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για την κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές». Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κατόπιν εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργηθούν στις 2 Φεβρουαρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Για να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως και την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 με ευθύνη των υποψηφίων.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας