Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα του ακαδ. έτους 2021/22 διαμορφώνεται ως εξής.

Α’ εξάμηνο

Β’ εξάμηνο

α/α

Υποχρεωτικά μαθήματα

ECTS

α/α

Υποχρεωτικά μαθήματα

ECTS

1

Αρχαιολογική έρευνα πεδίου: θεωρία και πράξη (Α. Μαζαράκης Αινιάν)

10

1

Σπονδυλωτό (μάθημα συνδιδασκαλίας): Επιφανειακή έρευνα και αρχαιολογία του τοπίου (Γ. Λώλος)

10

2

Ενάλια αρχαιολογία (νέο μέλος ΔΕΠ)

10

α/α

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή

ECTS

α/α

Μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογή

ECTS

1

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας ΙΙ: Κοινωνική αρχαιολογία: θέματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της προϊστορίας

(Στ. Σουβατζή)

10

1

Θέματα Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ι: Εικονογραφία, πολιτική και το μεταφυσικό. Η τέχνη της τοιχογραφίας στο Αιγαίο την εποχή του Χαλκού (Ιφ.Τουρναβίτου)

10

2

Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας IΙ: Γραπτή κεραμική αρχαϊκών και κλασικών χρόνων: από την έρευνα πεδίου στη δημοσίευση (Δ. Παλαιοθόδωρος)

10

2

Θέματα Κλασικής Αρχαιολογίας I: Προβλήματα ελληνιστικής πλαστικής (Ιφ. Λεβέντη)

10

3

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας ΙΙ: Το Βυζάντιο στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας (Ι. Τσιουρής)

10

3

Θέματα Βυζαντινής αρχαιολογίας Ι: Εκκλησιαστικές τέχνες στο Πήλιο (16ος - 19ος αι.) (Ι. Βαραλής)

10

4

Θέματα ενάλιας αρχαιολογίας (νέο μέλος ΔΕΠ)

10

Απαιτούνται  τα υποχρεωτικά και ένα μάθημα κατ’ επιλογή (30  ECTS)

Απαιτούνται το υποχρεωτικό και δύο μαθήματα κατ’ επιλογή (30  ECTS)

Θερινή περίοδος

Συμμετοχή σε αρχαιολογική έρευνα πεδίου για ένα μήνα (30 ECTS)

Γ’ εξάμηνο

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS)

Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος, καθώς και του σπονδυλωτού, προβλέπεται η πρόσκληση και ομιλητών που θα παρουσιάσουν ειδικά θέματα.

  • Επιλέξτε το ακαδημαϊκό έτος που θέλετε να ψάξετε.

  •      
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας