Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Η εξωτερική αξιολόγηση του ΙΑΚΑ

Η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας έγινε στις 12-14 Δεκεμβρίου 2010. Την επιτροπή των αξιολογητών αποτελούσαν οι καθηγητές:

  • Gilles Touchais (Universite Paris I-Sorbonne, πρόεδρος της επιτροπής)
  • Frank Siegmund (University of Basel)
  • Ζαχαρίας Μουτούκιας (Universite Paris-Diderot)
  • Paolo Odorico (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
  • Γεώργιος Καζαμίας (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει θέσει η Α.ΔΙ.Π., τις ημέρες εκείνες η επιτροπή επισκέφθηκε το Τμήμα και συνομίλησε με τους διδάσκοντες, τη Γραμματεία και τους φοιτητές. Η έκθεσή της συντάχθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες, και στην τελική επεξεργασμένη μορφή της εστάλη στο Τμήμα στις 16 Φεβρουαρίου 2011. Το κείμενο που δημοσιοποιείται εδώ πρόκειται να μεταφραστεί και στα ελληνικά με τη φροντίδα της Α.ΔΙ.Π.

Κατεβάστε το κείμενο της αξιολόγησης στα αγγλικά [.pdf, 360kB].

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας