Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Επιτροπές 2016-2017

Επιτροπές

Επιτροπή Εκδηλώσεων: Α. Μαζαράκης, Ρ. Μπενβενίστε, Ρ. Δέλτσου

Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος: Γ. Βαραλής, Α. Ματθαίου, Ρ. Δέλτσου

Επιτροπή εκπαιδευτικών μετακινήσεων: I. Τουρναβίτου, Γ. Πίκουλας

Επιτροπή ηλεκτρονικού κόμβου: Γ. Λώλος, Ρ. Ματσάγγου, Θ. Ντάλλας

Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων, Erasmus: Β. Αυδίκος, Δ. Παλαιοθόδωρος, Β. Γιακουμάκη

Επιτροπή Πιστοποίησης: Α. Μαζαράκης, Δ. Κυρτάτας, Β. Αυδίκος

Επιτροπή ανταλλαγής μαθημάτων με άλλα Τμήματα: Ν. Διαλέτη, Δ. Παλαιοθόδωρος, Δ.Τραγάκη

Επιτροπή Χώρων: Μ. Βασιλάκη, Ρ. Μπενβενίστε, Ρ. Δέλτσου

Επιτροπή OMEA: Μ. Μπιλάλης, Γ. Λώλος, Ρ. Δέλτσου

Υπεύθυνοι και εκπρόσωποι

Υπεύθυνος για τη Φύλαξη του Αρχείου εκδηλώσεων Τμήματος: Θ. Ντάλλας

Υπόλογος του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ):
Για το Προπτυχιακό: Γ. Βαραλής
Για το Μεταπτυχιακό: Δ. Μπιλάλης

Υπεύθυνη Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης: Ρ. Δέλτσου

Εκπρόσωπος στο Γραφείο Διασύνδεσης του Π.Θ.: Γ. Λώλος

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Π.Θ.: Γ. Βαραλής (τακτ. μέλος), Β. Γιακουμάκη (αναπλ. μέλος)

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Ερευνών: Ι. Λεβέντη

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ.: Ι. Λεβέντη

Συντονιστικό ΠΜΣ: Ιφ. Λεβέντη, Ι. Βαραλής (αναπλ.), Ι. Λεβέντη, Ρ. Μπενβενίστε (αναπλ.), Γ. Λώλος, Δ. Παλαιοθόδωρος (αναπλ.), Β. Γιακουμάκη, Δ. Τραγάκη (αναπλ.)

Εκπρόσωπος στη ΜΟΔΙΠ: Π. Βόγλης, Μ. Μπιλάλης (αναπλ.)

Σύμβουλοι Σπουδών ανά Τομέα

Τομέας Ιστορίας: Δ. Κυρτάτας, Α. Ματθαίου, Ρ. Μπενβενίστε

Τομέας Αρχαιολογίας: Ι. Τουρναβίτου, Δ. Παλαιοθόδωρος, Γ. Λώλος

Τομέας Κοινων. Ανθρωπολογίας: Β. Αυδίκος, Ρ. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας