Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Για να πλοηγηθείτε στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ΙΑΚΑ επιλέξτε κάποιο από τα παρακάτω κριτήρια.
Μπορείτε να επιλέξετε ακόμα και συνδυασμούς με περισσότερα από ένα κριτήρια.

 • Επιλέξτε το ακαδημαϊκό έτος που θέλετε να ψάξετε.

 • Επιλέξτε το εξάμηνο που θέλετε να ψάξετε. • Υποχρεωτικό: Μαθήματα που είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου.
  Καταστατικό: Μαθήματα που διδάσκονται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια και αποτελούν τον κορμό του προγράμματος σπουδών.
  Κατεύθυνσης: Μαθήματα που δεν προσφέρονται κάθε έτος στο ΙΑΚΑ και προορίζονται για φοιτητές του 3ου και 4ου έτους.
  Σεμινάριο: Μαθήματα ειδίκευσης με ολιγομελές ακροατήριο που προορίζονται κυρίως για φοιτητές του 4ου έτους.
  Φροντιστήριο: Μαθήματα εργαστηριακού χαρακτήρα σε μικρές ομάδες φοιτητών.


 • Επιλέξετε την κατεύθυνση που θέλετε να έχουν τα μαθήματα.

 •      
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας