Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 3185/16-12-2013, τ. Β΄, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Φ1/192329B3/13-12-2013, που αφορά στην διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις για όλα τα ΑΕΙ της χώρας γίνονται στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Οι κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα IAKA γίνονται με εξετάσεις στα εξής μαθήματα:

 • Αρχαιολογία: Θεωρία και Μέθοδοι
 • Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Αρχαιολογία

 • C. Renfrew & P. Bahn, Αρχαιολογία. Θεωρίες, Μεθοδολογία και Πρακτικές Εφαρμογές, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2001 (σελ. 9-44)
 • Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1990
 • R. Treuil, P. Darque, J.C. Poursat, G. Touchais, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου, Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1996 (σελ. 125-209, Νεολιθική εποχή και Πρώιμη Χαλκοκρατία)
 • Τζων Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, Αθήνα: Καστανιώτης, 1999 (σελ. 63-144)

Ιστορία

 • Anthony Andrews, Aρχαία Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Cyril Mango, Βυζάντιο: Η αυτοκρατορία της Νέας Ρώμης, Αθήνα: ΜΙΕΤ
 • Thomas Gallant, Νεότερη Ελλάδα. Από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας μέχρι τις μέρες μας, Αθήνα: Πεδίο, 2017
 • Eric Hobsbawm, Η Εποχή των Επαναστάσεων, Αθήνα, Θεμέλιο

Κοινωνική Ανθρωπολογία

 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία. Αθήνα: Κριτική, 2011
 • Τhomas Η. Εriksen, Mικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα. Αθήνα: Κριτική, 2007 (κεφ. 9, 10, 16, 18)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας