Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στο ΙΑΚΑ

Οι Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, διεξάγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ1/192329/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ3185/2013, τ. Β΄), σχετικά  με τη Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων  Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  και στις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/2017 τ. Α΄ άρθρο 74 παρ.3), σχετικά με τα Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατάθεση Αίτησης συμμετοχής, από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο ΑΔΤ
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού περάτωσης σπουδών
 • Ευκρινές αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχιούχου

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Κανονισμός κατατακτηρίων εξετάσεων

Α) Οι κατατακτήριες  εξετάσεις  διενεργούνται στα μαθήματα:

 • Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Ειδική εξέταση στην Κοινωνική  Ανθρωπολογία

Β) Οι επιτυχόντες με ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος  Σπουδών, εντάσσονται σε εξάμηνο σπουδών που δεν είναι μεγαλύτερο του 5ου εξαμήνου.

Γ) Τα τρία μαθήματα των κατατακτηρίων εξετάσεων δεν αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Οι κατατασσόμενοι κατά περίπτωση θα απαλλάσσονται από μαθήματα, ή θα υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης στην οποία θα εισηγείται η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων

Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει ως εξής:

Για την Ειδική εξέταση στην Ιστορία
 • Halil Inalcik, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική εποχή, 1300-1600, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995.
 • Donald Quataert, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006. [σ. 1-94, 159-182, 248-258]
 • Merry E. Wiesner-Hanks, Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη 1450-1789, Εκδόσεις Ξιφαράς, Αθήνα 2008.
Για την Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία
 • Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1200-30 π.Χ. (Εκδόσεις Καπόν, 2016)
 • R. Neer, Τέχνη και αρχαιολογία του ελληνικού κόσμου (Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 2018)
Για την Ειδική εξέταση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
 • Joy Hendry, Οι Κόσμοι που Μοιραζόμαστε: Εισαγωγή στην Πολιτισμική και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αθήνα, Κριτική, 2011
 • Thomas H. Eriksen, Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα, Αθήνα, Κριτική, 2007 (κεφ. 9, 10, 16, 17, 18)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την Γραμματεία του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι και όλες που υπέβαλαν αίτηση (το διάστημα 1-15/11/2020) συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος ΙΑΚΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 1. Ειδική εξέταση στην Αρχαιολογία, 26-5-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 έως 17.00
  ΑΙΘΟΥΣΕΣ:
  • Θ (κτίριο Δελμούζου 2ος όροφος), από Αλεξίου έως Μπαμπάνας
  • Ε (κτίριο Δελμούζου 2ος όροφος), από Μπαρτσώκα έως Σαλταγιάννη
  • Γ (κτίριο Δελμούζου 1ος όροφος), από Σμπυρούνια έως Χρυσάνθη-Αβόσογλου
 2. Ειδική εξέταση στην Ιστορία, 27-5-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30 έως 17.30
  ΑΙΘΟΥΣΕΣ:
  • Σ (κτίριο Παπαστράτου-Διοίκησης 2ος όροφος), από Αλεξίου έως Μπαμπάνας
  • Ε (κτίριο Δελμούζου 2ος όροφος), από Μπαρτσώκα έως Σαλταγιάννη
  • Γ (κτίριο Δελμούζου 1ος όροφος), από Σμπυρούνια έως Χρυσάνθη-Αβόσογλου
 3. Ειδική εξέταση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, 28-5-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 έως 17.00
  ΑΙΘΟΥΣΕΣ:
  • Θ (κτίριο Δελμούζου 2ος όροφος), από Αλεξίου έως Μπαμπάνας
  • Α (κτίριο Δελμούζου 1ος όροφος), από Μπαρτσώκα έως Χρυσάνθη-Αβόσογλου

Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο:

 • Με την επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και 24 ώρες πριν την εξέταση, ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 72 ώρες πριν την κάθε εξέταση, σύμφωνα με το υπόδειγμα. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο.
 • Με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και
 • Με διπλή μάσκα προστασίας.

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων

Οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις Μαΐου 2021 του Τμήματος ΙΑΚΑ είναι οι εξής:

Α/ΑΑρ. αίτησηςΤελική βαθμολογία
1 1359/10-11-2020 50.5
2 1415/18-11-2020 42.25
3 1351/9-11-2020 40.75
4 1372/11-11-2020 38.5
5 1323/4-11-2020 37.25
6 1419/18-11-2020 35
7 1335/5-11-2020 33
8 1403/13-11-2020 32.5

Η αναλυτική βαθμολογία είναι αναρτημένη εδώ [.docx, 20kB]

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας