Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Πέρα από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΙΑΚΑ, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Π.Θ. Τα μαθήματα αυτά είναι τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΣΚΩΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟECTS
Π.Τ.Δ.Ε.
Νεοελληνική πεζογραφία Μ. Παπαρούση 5 1, 3, 5, 7 5
Νεοελληνική ποίηση Μ. Παπαρούση 5 3, 5, 7 5
Π.Τ.Π.Ε.
Θέματα γλωσσολογίας και Νεοελληνικής γλώσσας Ε. Μότσιου 20 5, 7 5
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Οικονομική Ιστορία Μ. Ζουμπουλάκης χωρίς όριο 1 5
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας