Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Πέρα από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΙΑΚΑ, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν για το εαρινό εξάμηνο 2016-2017 μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Π.Θ. Τα μαθήματα αυτά είναι τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟECTS
Π.Τ.Δ.Ε.
Διδασκαλία και παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη Ν. Χανιωτάκης 7 >2 5
Κοινωνικές σχέσεις και προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο Ε. Ανδρέου 30 >4 5
Έμφυλες ιδεολογίες, ταυτότητες και λογοτεχνία Μ. Παπαρούση 5 >4 5
Εισαγωγή στη λογική και την κριτική σκέψη Κ. Χατζηκυριάκου χωρίς όριο >6 5
Π.Τ.Π.Ε.
Αναπαραστάσεις της Παιδικής Ηλικίας: Γνώση και Εξουσία Γ. Πεχτελίδης 3 >6 5
Σπουδές φύλου και λογοτεχνία Ε. Σηφάκη 10 >6 5
Εκπαιδευτική ψυχολογία Ε. Δερμιτζάκη 6 >4 5
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Μ. Ζουμπουλάκης χωρίς όριο >4 5
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας