Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα εαρινό εξάμηνο ακαδ. Έτους 2020-2021.

Επισημαίνεται στους/στις 1ετείς φοιτητές/τριες να μην συμπεριλάβουν στη δήλωση του εαρινού εξαμήνου μαθήματα άλλων τμημάτων ως ελεύθερης επιλογής, όπως έγινε και στο χειμερινό εξάμηνο.

1- Από το Π.Τ.Π.Ε.

α/α Διδάσκων/ουσα ΜάθημαΑριθμός φοιτητών Εξάμηνο
1 Μπονώτη Φ. Αναπτυξιακή Ψυχολογία 20 (IAKA) ≥ 2
2 Κατσαρίδου Μ. Θέατρο στην Εκπαίδευση: θεωρίες και μέθοδοι 10 (συνολικά) ≥ 4
3 Σηφάκη Ε. Σπουδές φύλου και λογοτεχνία 30 (συνολικά) ≥ 6
4 Αμπακούμκιν Γ. 1. Κοινωνική Ψυχολογία Ι 20 (ΙΑΚΑ) ≥ 2
5 Τσέλιου Ε. Μεθοδολογία έρευνας 20 (ΙΑΚΑ) ≥ 4
6 Πεχτελίδης Ι. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 10 (ΙΑΚΑ) ≥ 4
7 Νικονάνου Ν. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δράσεων σε Μουσεία 10 (ΙΑΚΑ & ΠΤΔΕ) ≥ 6
8 Τσιλιμένη Τ. Εισαγωγή στην Παιδική Λογοτεχνία 5 (ΙΑΚΑ) ≥ 2

2. Από το Τ.Α.Μ.

α/α Διδάσκων/ουσα Μάθημα Αριθμός φοιτητών Εξάμηνο
1 Βροντίση Μ.
Αφηγηματικές διαδρομές 10 (ΙΑΚΑ) ≥ 6

3. Από το Τ.Ο.Ε

α/α Διδάσκων/ουσα Μάθημα Αριθμός φοιτητών Εξάμηνο
1 Βέργου Π.
Κοινωνιολογία Χωρίς περιορισμό ≥ 6
2 Ζουμπουλάκης Μ.
Ιστορία οικονομικών θεωριών Χωρίς περιορισμό ≥ 4

4. Από το Π.Τ.Δ.Ε.

α/α Διδάσκων/ουσα Μάθημα Κωδ. Αριθμός φοιτητών Εξάμηνο
1 Βλειώρας Γ. Η ανθρώπινη ανάπτυξη ως κοινωνική και ιστορική κατασκευή ΨΧ1301 20 (συνολικά) ≥ 6
2 Χατζηκυριάκος Κ. Εισαγωγή στη Λογική και την Κριτική Σκέψη ΜΘ1202 Χωρίς όριο ≥ 6
3 Χανιωτάκης Ν. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση ΠΕ0404 15 (συνολικά) ≥ 4
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας