Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Πέρα από τα μαθήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΙΑΚΑ, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος μπορούν να δηλώσουν για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 μαθήματα που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Π.Θ. Τα μαθήματα αυτά είναι τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΔΙΔΑΣΚΩΝΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΕΞΑΜΗΝΟECTS
Π.Τ.Δ.Ε.
Εισαγωγή στη Λογική και την κριτική σκέψη Κ. Χατζηκυριάκου - >6 5
Διδασκαλία και Παιδαγωγική αλληλεπίδραση στη Σχολική Τάξη 
Ν. Χανιωτάκης 20 >6 5
Έμφυλες Ιδεολογίες, Ταυτότητες και Λογοτεχνία Μ. Παπαρούση 15 >6 5
Γραμματισμός και σχεδιασμός γλωσσικού μαθήματος Μ. Παπαρούση 15 >6 5
Π.Τ.Π.Ε.
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Φ. Μπονώτη 15 >6 5
Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση Ε. Μότσιου 20 >8 5
Σπουδές φύλου και λογοτεχνία Ε. Σηφάκη 30 >6 5
Σπουδές φύλου και λογοτεχνία Γ. Αμπακούμκιν 10 >6 5
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Μ. Ζουμπουλάκης - >6 5
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας