Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Σας υπενθυμίζουμε ότι Μαθήματα προσφερόμενα στο Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. από άλλα Τμήματα του Π.Θ., μπορούν να παρακολουθήσουν και να δηλώσουν ως Ελεύθερης Επιλογής, οι 3ετείς, οι 4ετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ.

Δείτε το αρχείο εδώ [.docx, 17kB].

Ειδικότερα για τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 απευθύνονται σε 4ετείς και επί πτυχίω φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος ΙΑΚΑ, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως και τον Αύγουστο του 2024. Εκτός από αυτά που έχουν ανακοινωθεί ως προσφερόμενα από άλλα Τμήματα στο τρέχον εξάμηνο (εαρινό 2023/2024) στις κατηγορίες μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΙΑΚΑ ανήκουν επίσης τα εξής:

Από το Π.Τ.Π.Ε.
Γ. Αμπακούμκιν
ΨΧ0700 Κοινωνική Ψυχολογία Ι
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
20 από ΙΑΚΑ
Ε. Μότσιου ΓΛ0640 Πολύγλωσση ανάπτυξη και πολύγλωσση εκπαίδευση
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
25 από ΙΑΚΑ
Ε. Tσέλιου ΒΠ0800 Μεθοδολογία Έρευνας
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
25 από ΙΑΚΑ
Ι. Πεχτελίδης ΒΠ0405 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
(Θεματική ενότητα Γ: Ειδική Διδακτική
Κατηγορία Γ2: Μαθήματα για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ10 του ΑΣΕΠ)
5 από ΙΑΚΑ
Από το Π.Τ.Δ.Ε.
Γ. Βλειώρας ΨΧ1301 Σύγχρονα Θέματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
(Θεματική ενότητα Α: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής)
20 από όλα τα τμήματα της σχολής
Από το Π.Τ.Ε.Α.
Σ. Τζιβινίκου ΕΑ14Ε Διδακτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
(Θεματική ενότητα Β: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας)
χωρίς όριο

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα αντίστοιχα e-class, πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων. Εννοείται ότι τα μαθήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην εαρινή δήλωση μαθημάτων που θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία του ΙΑΚΑ, όταν αυτή ζητηθεί.

Σημείωση: Στη Θεματική ενότητα Γ: Ειδική Διδακτική / Κατηγορία Γ2: Μαθήματα για τους υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ10 του ΑΣΕΠ ανήκει και το μάθημα «ΚΑ1941 Κοινωνική και Πολιτισμική Θεωρία» που διδάσκει η κ. Ε. Τζελέπη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας